För studenter på kursen Medicinska och odontologiska ämnen 1 kurskod 1TY002

Kursen består av fyra moment: tandanatomi/bettutveckling, funktionell anatomi, oralhistologi/cellbiologi och mikrobiologi. Dessa moment behandlar grundläggande basmedicinska och odontologiska kunskaper som ska utgöra grunden för fortsatta studier och patientbehandling.

Kursplan

Registrering

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in på kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut. 

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kursanalys HT23

Kontaktuppgifter

Jonas Erdenborg

Kursansvarig
852488146

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör
852488291

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
JE
Innehållsgranskare:
Johanna Karro
2024-02-15