För studenter på kursen Medicinska och odontologiska ämnen 3 kurskod 1TY009

Kursen består av fyra moment. Momentet Lokalanestesi behandlar bland annat dess verkningsmekanismer samt indikationer för användande av lokalanestesi. Moment Oral radiologi 2 innehåller mer av kliniska inslag såsom röntgenbildstagning på patient. Inom momenten Protetik och Endodonti behandlas protetiska konstruktioner och betydelsen av egenvård samt grundläggande traumatologi, endodontisk undersökningsmetodik, diagnostik och behandlingsprinciper.

Kursplan

Registrering

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in på kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut. 

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kursanalys HT23

Kontaktuppgifter

Jonas Erdenborg

Kursansvarig
852488146

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör
852488291

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
JE
Innehållsgranskare:
Johanna Karro
2024-02-15