För studenter på kursen Nuklearmedicinsk diagnostik, (7,5 hp) kurskod 1BA152

Studenten skall förvärva grundläggande kunskaper om strålningsfysikens grunder, skydd och isotophantering samt om olika nuklearmedicinska undersökningsmetoder.

Kursplan

Kursinformation
 

Kursen omfattar två moment

Moment 1: Teoretiskt del som är under v.39 och v.40 med föreläsningar i det digitala verktyget Zoom. Det ingår även ett praktiskt moment under v.40 (lokal enligt schemat)

Moment 2: Utgörs av verksamhetsförlagd utbildning på ett av Stockholms fyra nuklearmedicinska kliniker (Karolinska Solna och Huddinge, SÖS, Danderyds sjukhus) enligt gruppindelning och VFU schema

Välkomstinformation

Varmt välkomna till kursen ” Nuklearmedicinsk diagnostik” som börjar torsdagen den 29 september 2022, kl 8:30 med introduktion i digitala verktyget ZOOM”.

 

Schema

Länk till schema: (se bifogat dokument nedan).

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursvärdering och kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Mirko Mandić

Kursansvarig

Adrian Gonon

Examinator
PJ
Innehållsgranskare:
Busra Kocaturk
2023-08-14