För dig som är student på Optikerprogrammet Omexamination av nedlagda kurser

När en kursplan läggs ner har du bara rätt att examineras på den under en begränsad period - ofta tre tillfällen under ett års tid. Efter det kan du inte ta igen ej godkända resultat. På denna sida hittar du information om vad som gäller för examination på respektive nedlagd kurs inom optikerprogrammet.

Nedläggning av utbildningsplan 1OP13

KI gjorde inför HT19 en stor omläggning av optikerprogrammet. Sista nyantagning till utbildningsplan 1OP13 skedde därför hösten 2018, och studenter antagna från och med hösten 2019 läser istället enligt den nya utbildningsplanen 1OP19. Nedläggningen av 1OP13 innebär att nästan samtliga kursplaner som ingick i utbildningsplanen för 1OP13 läggs ner.

Obs! att kursens namn och kurskod är olika saker, en kurs får en ny kurskod varje gång som KI gör större ändringar i kursens upplägg eller innehåll. Du ska omexamineras mot den kursplan som har samma kurskod som gällde när just du läste kursen.

Anmälan och andra förberedelser inför omtenta på nedlagd kurs

För att kunna delta i en omtenta på en kurs som inte ges längre behöver du kontakta programstudievägledaren för att bli omregistrerad på ett särskilt kurstillfälle.

I det fall examinationen sker digitalt krävs dessutom ett aktivt studentkonto och KI-studentmail för att kunna delta. Om det var så länge sedan som du pluggade så att du inte längre har detta, behöver du återaktivera ditt studentkonto efter att du blivit omregistrerad på kursen. Detta behöver du göra i god tid innan tentan. För support gällande återaktiveringen av ditt studentkonto, kontakta studentit@ki.se.

Även för att kunna göra eventuella examinationsuppgifter i Canvas krävs att du har omregistrerats och återaktiverat ditt studentkonto. Kursadministratören bjuder sedan in dig till kursrummet i Canvas.

Obs! att sista anmälningsdatum för att examineras mot en nedlagd kursplan ibland ligger långt tidigare än anmälningsdatum för en "vanlig" omtenta. Du måste alltid anmäla dig före sista anmälningsdatum för att få examineras på en nedlagd kurs när den har slutat att ges. För att du ska få rätt tenta är det viktigt att du i din anmälan skriver korrekt kurskod för den kurs/ de kurser och moment som du vill omexaminera. Du ser i Ladok vilken kurskod som kursen hade när du läste den.

Datum för examination av nedlagda kurser

Vissa av Avdelningen för ögon och syns nedlagda kurser har "egna" tillfällen för omexamination. Du hittar information om dessa examinationstillfällen och hur du anmäler dig lite längre ner på denna sida, under rubriken Ögon och syns nedlagda kurser som examineras separat.

För andra nedlagda kurser hittar du istället motsvarande information på en kurswebb för en kurs som fortfarande ges. Detta gäller sådana nedlagda kurser som har vissa likheter med den kurs som kurswebben i första hand avser. Du omexamineras i dessa fall självklart mot den gamla kursplanen, men i samband med de andra studenternas "vanliga" tillfällen för tenta och omtenta på den nya kursen. Era examinationer kan skilja sig åt mycket eller lite, beroende på målen i de olika kursplanerna. Du och de andra studenterna skriver alltså olika tentor på samma tid och plats.

I listan nedan ser du var du hittar mer information om just den omtenta som du själv ska göra.

Allmän anatomi (1OP001), gavs sista gång HT11, info finns på kurswebben för den nya kursen 1OP067
Allmän anatomi (1OP051), gavs sista gång HT18, info finns på kurswebben för den nya kursen 1OP067
Allmän fysiologi (1OP002), gavs sista gång HT11, info finns på kurswebben för den nya kursen 1OP067
Allmän fysiologi (1OP052), gavs sista gång HT18, info finns på kurswebben för den nya kursen 1OP067
Arbetsplatsoptometri (1OP064), gavs sista gång VT21, info finns på kurswebben för den nya kursen 1OP077
Avbildningskvalitet (1OP008), gavs sista gång VT12, info finns på KTH:s sida om optikerprogrammets kurser
Avbildningskvalitet (1OP055), gavs sista gång VT19, info finns på KTH:s sida om optikerprogrammets kurser
Examensarbete i optometri (1OP027), gavs sista gång HT11, info finns på kurswebben för den nya kursen 1OP049
Fysikalisk optik (1OP003), gavs sista gång HT11, info finns på KTH:s sida om optikerprogrammets kurser
Fysikalisk optik (1OP054), gavs sista gång HT18, info finns på KTH:s sida om optikerprogrammets kurser
Geometrisk optik (1OP004), gavs sista gång HT11, info finns på KTH:s sida om optikerprogrammets kurser
Geometrisk optik (1OP053), gavs sista gång HT18, info finns på KTH:s sida om optikerprogrammets kurser
Grundläggande optometri 1 (1OP000), gavs sista gång HT11, info finns längre ner på denna sida
Grundläggande optometri 1 (1OP050), gavs sista gång HT18, info finns längre ner på denna sida
Grundläggande optometri 1 (1OP044), gavs sista gång VT19, info finns längre ner på denna sida
Instrumentoptik (1OP014), gavs sista gång VT20, info finns på KTH:s sida om optikerprogrammets kurser
Klinisk optometri 1 (1OP019), gavs sista gång VT10, info finns längre ner på denna sida
Klinisk optometri 1 (1OP033), gavs sista gång VT11, info finns längre ner på denna sida
Klinisk optometri 1 (1OP039), gavs sista gång VT13, info finns längre ner på denna sida
Klinisk optometri 1 (1OP048), gavs sista gång VT20, info finns längre ner på denna sida
Klinisk optometri 2 (1OP023), gavs sista gång HT13, info finns längre ner på denna sida
Klinisk optometri 2 (1OP058), gavs sista gång HT20, info finns längre ner på denna sida
Klinisk optometri 3 (1OP024), gavs sista gång VT14, info finns längre ner på denna sida
Klinisk optometri 3 (1OP059), gavs sista gång VT21, info finns längre ner på denna sida
Kontaktlinser (1OP022), gavs sista gång HT13, info finns på kurswebben för den nyare kursen 1OP063
Kontaktlinser (1OP063), gavs sista gång VT21, info finns på kurswebben som finns kvar trots nedlagd kurs
Kontaktlinser och kemi (1OP020), gavs sista gång VT13, info finns längre ner på denna sida
Kontaktlinser och kemi (1OP062), gavs sista gång VT20, info finns längre ner på denna sida
Mikrobiologi (1OP009), gavs sista gång VT12, info finns på kurswebben för den nya kursen 1OP057
Optometrisk refraktion 1 (1OP045), gavs sista gång HT19, info finns längre ner på denna sida
Optometrisk refraktion 2 (1OP013), gavs sista gång HT12, info finns längre ner på denna sida
Optometrisk refraktion 2 (1OP047), gavs sista gång VT20, info finns längre ner på denna sida
Patologi (1OP010), gavs sista gång VT12, info finns på kurswebben för den nya kursen 1OP056
Perception (1OP015), gavs sista gång VT20, info finns längre ner på denna sida
Refraktionsmetodik 1 och vetenskapsmetodik (1OP066), gavs sista gång HT20, info finns på kurswebben för den nya kursen 1OP083
Synsvagsteknik (1OP018), gavs sista gång VT20, info finns längre ner på denna sida
Ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar 1 (1OP043), gavs sista gång VT19, info finns på kurswebben för den nya kursen 1OP068
Ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar 2 (1OP046), gavs sista gång HT19, info finns på kurswebben för den nya kursen 1OP072
Ögats optik (1OP017), gavs sista gång HT19, info finns på KTH:s sida om optikerprogrammets kurser

Ögon och syns nedlagda kurser som examineras separat

Sista (!) anmälningsdatum framgår nedan för respektive kurs.

Anmälan görs per mail till jaana.johansson@ki.se och ska innehålla följande information:

  • ditt för- och efternamn
  • gärna personnummer
  • namn och kurskod på den kurs/ de kurser och moment som du vill göra tentan för, t.ex. "1OP019 Klinisk optometri 1, moment 2".

Observera att du inte får någon bekräftelse på att din anmälan är mottagen! Dubbelkolla istället i din egen mapp för skickade mail att ditt mail verkligen har skickats.

Om du får förhinder så avanmäl dig direkt till jaana.johansson@ki.se

På grund av Covid-19 görs vissa teoretiska examinationer digitalt och alltså inte som en vanlig salstenta.

Grundläggande optometri 1 (1OP000, 1OP050)

2020-11-27, kl. 8.15-11.30 (praktisk) - genomförd.
2020-12-02, kl. 8.15-11.30 (teori) - genomförd.

Vid behov ges omtenta även VT21 och HT21. 

Grundläggande optometri 2 (1OP044)

​​​​​​2020-11-27, kl. 8.15-11.30 (praktisk) - genomförd.
2020-12-02, kl. 8.15-11.30 (teori) - genomförd.

Vid behov ges omtenta även VT21 och HT21.

Klinisk optometri 1 (1OP019, 1OP033, 1OP039, 1OP048)

2020-08-25, kl. 8.30-12.00 (teori) - genomförd.
Tillfälle HT20 att ta igen frånvaro från obligatoriskt deltagande på moment 1, sista anmälningsdag 2020-08-17. Genomförd.
Tillfälle HT20 för omexamination av praktiska delar, sista anmälningsdag 2020-06-06. Genomförd.

2021-05-31, kl. 09.00-13.00 (teori)
Examinationen sker på distans i Canvas, varför ett aktivt studentkonto krävs. För mer info om bl a anmälan, se längre upp på denna sida!

Vid behov ges omtenta även HT21, datum meddelas här.

Klinisk optometri 3 (1OP024, 1OP059)

2021-08-18, kl. 9.00 (praktiskt prov) Obs! sista anmälningsdag 2021-06-21. För mer info om anmälan, se längre upp på denna sida!
2021-08-19, kl. 9.00-13.00 (teori) Obs! sista anmälningsdag 2021-06-21. För mer info om anmälan, se längre upp på denna sida!
Plats: Optikerutbildningens lokaler, Eugeniavägen 12, 1 trappa upp

Vid behov ges omtenta även VT22 och HT22, datum meddelas här.

Kontaktlinser och kemi (1OP020, 1OP062)

2020-08-18, kl. 8.30-12.00 (teori) - genomförd.
2020-08-18, kl. 13.00-16.30 (praktisk) - genomförd.

Vid behov ges omtenta även VT21 och HT21, datum meddelas här.

Optometrisk refraktion 1 (1OP045)

2020-08-17, kl. 8.30-12.00 (praktisk) - genomförd.
2020-08-19, kl. 8.30-12.00 (teori) - genomförd.

2021-01-22, kl. 08.30 - 12.00 (praktisk) - genomförd.
2021-01-23, kl. 9.00-13.00 (teori) - genomförd.

Vid behov ges omtenta även HT21, datum meddelas här.

Optometrisk refraktion 2 (1OP013, 1OP047)

2020-08-17, kl. 13.00-16.30 (praktisk) - genomförd.
2020-08-19, kl. 13.00-16.30 (teori) - genomförd.

2021-01-23, kl. 9.00-13.00 (teori) - genomförd.

Vid behov ges omtenta även HT21, datum meddelas här.

Perception (1OP015)

2020-12-21, kl. 8.15-11.30 - genomförd.
2021-02-18, kl. 8.15-11.30 - genomförd.
2021-03-31, kl. 8.15-11.30. Sista anmälningsdag 2021-03-19. Obs! Tentan sker digitalt på distans med inloggning till Canvas (aktivitet: "Synundersökningsmetodik 3"). För att göra tentan behöver du därför ha ett aktivt KI-studentkonto, se viktig info längre upp på denna sida under rubriken "Anmälan och andra förberedelser inför omtenta på nedlagd kurs".

Vid behov ges omtenta även HT21. 

Synsvagsteknik (1OP018)

2020-08-25, kl. 13.00-16.30 (teori) - genomförd.
Tillfälle HT20 för omexamination av praktiska delar, sista anmälningsdag 2020-08-28. Genomförd.

VT21 ges tillfälle för omexamination av praktiska delar, sista anmälningsdag 2021-01-15.
HT21 ges tillfälle för omexamination av praktiska delar, sista anmälningsdag 2021-08-27.

Vid behov ges även omtenta (teori) VT21 och HT21, datum får du i kontakt med kursansvariga. Om du vill skriva omtentan, maila snarast till alberto.dominguez.vicent@ki.se eller abinaya.venkataraman@ki.se för mer information!