För dig som är student på Optikerprogrammet Omexamination av nedlagda kurser

När en kursplan läggs ner har du bara rätt att examineras på den under en begränsad period - ofta tre tillfällen under ett års tid. Efter det kan du inte ta igen ej godkända resultat. På denna sida hittar du information om vad som gäller för examination på respektive nedlagd kurs inom optikerprogrammet.

Nedläggning av utbildningsplan 1OP13

KI gjorde inför HT19 en stor omläggning av optikerprogrammet. Sista nyantagning till utbildningsplan 1OP13 skedde därför hösten 2018, och studenter antagna från och med hösten 2019 läser istället enligt den nya utbildningsplanen 1OP19. Nedläggningen av 1OP13 innebär att nästan samtliga kursplaner som ingick i utbildningsplanen för 1OP13 läggs ner.

Obs! att kursens namn och kurskod är olika saker, en kurs får en ny kurskod varje gång som KI gör större ändringar i kursens upplägg eller innehåll. Du ska omexamineras mot den kursplan som har samma kurskod som gällde när just du läste kursen.

Anmälan och andra förberedelser inför omtenta på nedlagd kurs

För att kunna delta i en omtenta på en kurs som inte ges längre behöver du kontakta programstudievägledaren för att bli omregistrerad på ett särskilt kurstillfälle.

I det fall examinationen sker digitalt krävs dessutom ett aktivt studentkonto och KI-studentmail för att kunna delta. Om det var så länge sedan som du pluggade så att du inte längre har detta, behöver du ordna det i god tid innan tentan. För mer info se KI-gemensam information om studentkontot och support för detta.

Även för att kunna göra eventuella examinationsuppgifter i Canvas krävs att du har ett aktivt studentkonto. Kursadministratören bjuder in dig till kursrummet i Canvas efter att du har anmält dig till examinationen.

Sista anmälningsdatum för att examineras mot en nedlagd kursplan ligger ibland långt tidigare än anmälningsdatum för en "vanlig" omtenta. Du måste alltid anmäla dig före sista anmälningsdatum för att få examineras på en nedlagd kurs när den har slutat att ges. För att du ska få rätt tenta är det viktigt att du i din anmälan skriver korrekt kurskod för den kurs/ de kurser och moment som du vill omexaminera. Du ser i Ladok vilken kurskod som kursen hade när du läste den.

Datum för examination av nedlagda kurser

Vissa av Avdelningen för ögon och syns nedlagda kurser har "egna" tillfällen för omexamination. Du hittar information om dessa examinationstillfällen och hur du anmäler dig lite längre ner på denna sida, under rubriken Ögon och syns nedlagda kurser som examineras separat.

För andra nedlagda kurser hittar du istället motsvarande information på en kurswebb för en kurs som fortfarande ges. Detta gäller sådana nedlagda kurser som har vissa likheter med den kurs som kurswebben i första hand avser. Du omexamineras i dessa fall självklart mot den gamla kursplanen, men i samband med de andra studenternas "vanliga" tillfällen för tenta och omtenta på den nya kursen. Era examinationer kan skilja sig åt mycket eller lite, beroende på målen i de olika kursplanerna. Du och de andra studenterna skriver alltså olika tentor på samma tid och plats.

I tabellen nedan ser du var du hittar mer information om just den omtenta som du själv ska göra.

Kursens namn Kurskod, gavs/ ges sista gång Examinationstillfällen och anmälan till detta
Allmän anatomi 1OP001, HT11 Se 1OP067, https://utbildning.ki.se/student/allman-anatomi-och-fysiologi-9-hp/1op0…
Allmän anatomi 1OP051, HT18 Se 1OP067, länk ovan
Allmän fysiologi 1OP002, HT11 Se 1OP067, länk ovan
Allmän fysiologi 1OP052, HT18 Se 1OP067, länk ovan
Arbetsplatsoptometri 1OP064, VT21 Se 1OP064, https://utbildning.ki.se/student/arbetsplatsoptometri-6-hp/1op064
Avbildningskvalité 1OP008, VT12 Se KTH/optiker, https://www.aphys.kth.se/sv/biox/education/optiker/avbildningskvalitet/…
Avbildningskvalité 1OP055, VT19 Se KTH/optiker, https://www.aphys.kth.se/sv/biox/education/optiker/avbildningskvalitet/…
Fysikalisk optik 1OP003, HT11 Se KTH/optiker, https://www.aphys.kth.se/biox/education/optiker/fysikalisk-optik/tentor…
Fysikalisk optik 1OP054, HT18 Se KTH/optiker, https://www.aphys.kth.se/biox/education/optiker/fysikalisk-optik/tentor…
Geometrisk optik 1OP004, HT11 Se KTH/optiker, https://www.aphys.kth.se/biox/education/optiker/geometrisk-optik/tentor…
Geometrisk optik 1OP053, HT18 Se KTH/optiker, https://www.aphys.kth.se/biox/education/optiker/geometrisk-optik/tentor…
Grundläggande optometri 1 1OP000, HT11 Se längre ner på denna sida
Grundläggande optometri 1 1OP050, HT18 Se längre ner på denna sida
Grundläggande optometri 2 1OP044, VT19 Se längre ner på denna sida
Instrumentoptik (3 hp) 1OP014, VT20 Se KTH/optiker, https://www.aphys.kth.se/biox/education/optiker/instrumentoptik/tentor-…
Klinisk optometri 1 1OP019, VT10 Se längre ner på denna sida
Klinisk optometri 1 1OP033, VT11 Se längre ner på denna sida
Klinisk optometri 1 1OP039, VT13 Se längre ner på denna sida
Klinisk optometri 1 1OP048, VT20 Se längre ner på denna sida
Klinisk optometri 2 1OP023, HT13 Se 1OP058, https://utbildning.ki.se/student/klinisk-optometri-2-6-hp/1op058
Klinisk optometri 2 1OP058, HT20 Se 1OP058, länk ovan
Klinisk optometri 3 1OP024, VT14 Se 1OP059, https://utbildning.ki.se/student/klinisk-optometri-3-75-hp/1op059
Klinisk optometri 3 1OP059, VT21 Se 1OP059, länk ovan
Kontaktlinser 1OP022, HT13 Se 1OP063, https://utbildning.ki.se/student/kontaktlinser-15-hp/1op063
Kontaktlinser 1OP063, VT21 Se 1OP063, länk ovan
Kontaktlinser och kemi 1OP020, VT13 Se längre ner på denna sida
Kontaktlinser och kemi 1OP062, VT20 Se längre ner på denna sida
Mikrobiologi  1OP009 Se 1OP057, https://utbildning.ki.se/student/mikrobiologi-3-hp/1op057
Optometrisk refraktion 1 1OP045, HT19 Se längre ner på denna sida
Optometrisk refraktion 2 1OP013, HT12 Se längre ner på denna sida
Optometrisk refraktion 2 1OP047, VT20 Se längre ner på denna sida
Patologi  1OP010 Se 1OP056, https://utbildning.ki.se/student/patologi-3-hp/1op056
Perception 1OP015, VT20 Se längre ner på denna sida
Synsvagsteknik 1OP018, VT20 Se längre ner på denna sida
Ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar 1 1OP043, VT19 Se 1OP068, https://utbildning.ki.se/student/ogats-anatomi-fysiologi-och-sjukdomar-…
Ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar 2 1OP046, HT19 Se 1OP072, https://utbildning.ki.se/student/ogats-anatomi-fysiologi-och-sjukdomar-…
Ögats optik 1OP017, HT19 Se KTH/optiker, https://www.aphys.kth.se/sv/biox/education/optiker/ogats-optik/tentor-t…

Ögon och syns nedlagda kurser som examineras separat

Sista (!) anmälningsdatum framgår nedan för respektive kurs.

Anmälan görs per mail till jaana.johansson@ki.se och ska innehålla följande information:

  • ditt för- och efternamn
  • gärna personnummer
  • namn och kurskod på den kurs/ de kurser och moment som du vill göra tentan för
  • kursens kurskod

Observera att du inte får någon bekräftelse på att din anmälan är mottagen! Dubbelkolla istället i din egen mapp för skickade mail att ditt mail verkligen har skickats.

Om du får förhinder så avanmäl dig direkt till jaana.johansson@ki.se

På grund av Covid-19 görs vissa teoretiska examinationer digitalt och alltså inte som en vanlig salstenta.

Optometrisk refraktion 1 (1OP045)

2020-08-17, kl. 8.30-12.00 (praktisk) - genomförd.
2020-08-19, kl. 8.30-12.00 (teori) - genomförd.

2021-01-22, kl. 08.30 (praktisk), optikerprogrammets lokaler i Eye Center of Excellence, Eugeniavägen 12, 1 trappa upp, Solna. Sista anmälningsdag 2021-01-08.

2021-01-23, kl. 9.00-13.00 (teori), sal: Retina i optikerprogrammets lokaler i Eye Center of Excellence, Eugeniavägen 12, 1 trappa upp, Solna. Sista anmälningsdag 2021-01-08.
Den skriftliga tentan görs tillsammans med Optometrisk refraktion 2 (1OP013, 1OP047). De studenter som skriver både OR1 och OR2 har förlängd tentatid, kl. 9.00-15.00. 

Vid behov ges omtenta även HT21, datum meddelas här.

Optometrisk refraktion 2 (1OP013, 1OP047)

2020-08-17, kl. 13.00-16.30 (praktisk) - genomförd.
2020-08-19, kl. 13.00-16.30 (teori) - genomförd.

2021-01-23, kl. 9.00-13.00 (teori), sal: Retina i optikerprogrammets lokaler i Eye Center of Excellence, Eugeniavägen 12, 1 trappa upp, Solna. Sista anmälningsdag 2021-01-08.
Den skriftliga tentan görs tillsammans med Optometrisk refraktion 1 (1OP045). De studenter som skriver både OR1 och OR2 har förlängd tentatid, kl. 9.00-15.00. 

Vid behov ges omtenta även HT21, datum meddelas här.

Kontaktlinser och kemi (1OP020, 1OP062)

2020-08-18, kl. 8.30-12.00 (teori) - genomförd.
2020-08-18, kl. 13.00-16.30 (praktisk) - genomförd.

Vid behov ges omtenta även VT21 och HT21, datum meddelas här.

Klinisk optometri 1 (1OP019, 1OP033, 1OP039, 1OP048)

2020-08-25, kl. 8.30-12.00 (teori) - genomförd.
HT20 ges tillfälle att ta igen frånvaro från obligatoriskt deltagande på moment 1, sista anmälningsdag 2020-08-17. Genomförd.
HT20 ges tillfälle för omexamination av praktiska delar, sista anmälningsdag 2020-06-06. Genomförd.

Vid behov ges omtenta även VT21 och HT21, datum meddelas här.

Synsvagsteknik (1OP018)

2020-08-25, kl. 13.00-16.30 (teori) - genomförd.
HT20 ges tillfälle för omexamination av praktiska delar, sista anmälningsdag 2020-08-28. Genomförd.

VT21 ges tillfälle för omexamination av praktiska delar, sista anmälningsdag 2021-01-15.
HT21 ges tillfälle för omexamination av praktiska delar, sista anmälningsdag 2021-08-27.

Vid behov ges även omtenta (teori) VT21 och HT21, datum får du i kontakt med kursansvariga. Om du vill skriva omtentan, maila snarast till alberto.dominguez.vicent@ki.se eller abinaya.venkataraman@ki.se för mer information!

Grundläggande optometri 1 (1OP000, 1OP050)

2020-11-27, kl. 8.15-11.30 (praktisk). Sista anmälningsdag 2020-10-15.
2020-12-02, kl. 8.15-11.30 (teori). Sista anmälningsdag 2020-10-15.

Vid behov ges omtenta även VT21 och HT21. 

Grundläggande optometri 2 (1OP044)

​​​​​​2020-11-27, kl. 8.15-11.30 (praktisk). Sista anmälningsdag 2020-10-15.
2020-12-02, kl. 8.15-11.30 (teori). Sista anmälningsdag 2020-10-15.

Vid behov ges omtenta även VT21 och HT21.

Perception (1OP015)

2020-12-21, kl. 8.15-11.30. Sista anmälningsdag 2020-12-01.
2021-02-18, kl. 08.15-11.30. Sista anmälningsdag 2021-01-29.
Obs! tentan sker digitalt och kräver tillgång till Canvas. För att göra tentan behöver du därför ha ett aktivt KI-studentkonto, se viktig info längre upp på denna sida under rubriken "Anmälan och andra förberedelser inför omtenta på nedlagd kurs".

Vid behov ges omtenta även HT21.