För studenter på kursen Omvårdnad vid olika smärttillstånd 7,5 hp kurskod 1SJ037

På kurswebben för 1SJ037 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om omvårdnad och behandling vid olika smärttillstånd. Kursen syftar till att ge dig fördjupade omvårdnadskunskaper och färdigheter i att bemöta patienter med såväl akuta, postoperativa, långvariga som cancerrelaterade smärttillstånd utifrån ett biopsykosocialt perspektiv och ett personcentrerat förhållningssätt.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart HT23: 11 december 2023


Om kursen

Varmt välkommen till den valbara kursen Omvårdnad vid olika smärttillstånd inom sjuksköterskeprogrammet. För mer information om lärandemål och liknande, se kursplan.

Kursen är nätbaserad, bedrivs på helfart under fem veckor och genomförs i nära samarbete med den kliniska verksamheten. 

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden öppnar 2 veckor före kursstart och stänger på kurstartsdagen. Mer information om webbregistrering

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

Schema

Prel Schema 1SJ037 HT23

Terminsinformation och ramschema

Information om terminerna finns på programwebben

Omexamination

Information ang. omexamination på kursen 1SJ037 hittar du här. Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig. 

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast utförda kursutvärdering

 

Kontaktuppgifter

Kursansvarig institution

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad.

Carina Lindblad

Kursansvarig

Päivi Vejby

Studievägledare
08-524 880 59

Glenn Kullman

Utbildningsadministratör
Digitalt lärande
TL Undervisning och lärande

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. När du registrerat dig i ladok på din kurs, fär du åtkomst till kursen i Canvas. 

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

CL
Innehållsgranskare:
Glenn Kullman
2023-11-27