För dig som är student på Optikerprogrammet Omexamination av nedlagda kurser

När en kursplan läggs ner har du bara rätt att examineras på den under en begränsad period - ofta tre tillfällen under ett års tid. Efter det kan du inte ta igen ej godkända resultat. På denna sida hittar du information om vad som gäller för examination på respektive nedlagd kurs inom optikerprogrammet.

Nedläggning av utbildningsplan 1OP13

KI gjorde inför HT19 en stor omläggning av optikerprogrammet. Sista nyantagning till utbildningsplan 1OP13 skedde därför hösten 2018, och studenter antagna från och med hösten 2019 läser istället enligt den nya utbildningsplanen 1OP19. Nedläggningen av 1OP13 innebär att nästan samtliga kursplaner som ingick i utbildningsplanen för 1OP13 läggs ner.

Vissa kurser eller delar av kurserna på 1OP19 motsvarar undervisningen på 1OP13. Om du är antagen till det nya programmet 1OP19 men tidigare har läst vissa kurser på 1OP13, så kan du därför ansöka om att få slippa läsa vissa kurser eller delar av kurser på det nya programmet. Du hittar mer information under rubriken Tillgodoräknande (TG), långt ner på programwebbens sida Studieinformation och regler.

Obs! att kursens namn och kurskod är olika saker, en kurs får en ny kurskod varje gång som KI gör större ändringar i kursens upplägg eller innehåll. Du ska omexamineras mot den kursplan som har samma kurskod som gällde när just du läste kursen.

Anmälan och andra förberedelser inför omtenta på nedlagd kurs

För att kunna delta i en omtenta på en kurs som inte ges längre behöver du kontakta programstudievägledaren för att bli omregistrerad på ett särskilt kurstillfälle.

I det fall examinationen sker digitalt krävs dessutom ett aktivt studentkonto och KI-studentmail för att kunna delta. Om det var så länge sedan som du pluggade så att du inte längre har detta, behöver du återaktivera ditt studentkonto efter att du blivit omregistrerad på kursen. Detta behöver du göra i god tid innan tentan. För support gällande återaktiveringen av ditt studentkonto, kontakta studentit@ki.se.

Även för att kunna göra eventuella examinationsuppgifter i Canvas krävs att du har omregistrerats och återaktiverat ditt studentkonto. Kursadministratören bjuder sedan in dig till kursrummet i Canvas.

Obs! att sista anmälningsdatum för att examineras mot en nedlagd kursplan ibland ligger långt tidigare än anmälningsdatum för en "vanlig" omtenta. Du måste alltid anmäla dig före sista anmälningsdatum för att få examineras på en nedlagd kurs när den har slutat att ges. För att du ska få rätt tenta är det viktigt att du i din anmälan skriver korrekt kurskod för den kurs/ de kurser och moment som du vill omexaminera. Du ser i Ladok vilken kurskod som kursen hade när du läste den.

Datum för examination av nedlagda kurser

Vissa av Avdelningen för ögon och syns nedlagda kurser har "egna" tillfällen för omexamination. Du hittar information om dessa examinationstillfällen och hur du anmäler dig lite längre ner på denna sida, under rubriken Ögon och syns nedlagda kurser som examineras separat.

För andra nedlagda kurser hittar du istället motsvarande information på en kurswebb för en kurs som fortfarande ges. Detta gäller sådana nedlagda kurser som har vissa likheter med den kurs som kurswebben i första hand avser. Du omexamineras i dessa fall självklart mot den gamla kursplanen, men i samband med de andra studenternas "vanliga" tillfällen för tenta och omtenta på den nya kursen. Era examinationer kan skilja sig åt mycket eller lite, beroende på målen i de olika kursplanerna. Du och de andra studenterna skriver alltså olika tentor på samma tid och plats.

I listan nedan ser du var du hittar mer information om just den omtenta som du själv ska göra.

Allmän anatomi (1OP001), gavs sista gång HT11, info finns på kurswebben för den nya kursen 1OP067
Allmän anatomi (1OP051), gavs sista gång HT18, info finns på kurswebben för den nya kursen 1OP067
Allmän fysiologi (1OP002), gavs sista gång HT11, info finns på kurswebben för den nya kursen 1OP067
Allmän fysiologi (1OP052), gavs sista gång HT18, info finns på kurswebben för den nya kursen 1OP067
Arbetsplatsoptometri (1OP064), gavs sista gång VT21, info finns på kurswebben för den nya kursen 1OP077
Avbildningskvalitet (1OP008), gavs sista gång VT12, info finns på KTH:s sida om optikerprogrammets kurser
Avbildningskvalitet (1OP055), gavs sista gång VT19, info finns på KTH:s sida om optikerprogrammets kurser
Examensarbete i optometri (1OP027), gavs sista gång HT11, info finns på kurswebben för den nya kursen 1OP049
Fysikalisk optik (1OP003), gavs sista gång HT11, info finns på KTH:s sida om optikerprogrammets kurser
Fysikalisk optik (1OP054), gavs sista gång HT18, info finns på KTH:s sida om optikerprogrammets kurser
Geometrisk optik (1OP004), gavs sista gång HT11, info finns på KTH:s sida om optikerprogrammets kurser
Geometrisk optik (1OP053), gavs sista gång HT18, info finns på KTH:s sida om optikerprogrammets kurser
Grundläggande optometri 1 (1OP000), gavs sista gång HT11, info finns längre ner på denna sida
Grundläggande optometri 1 (1OP050), gavs sista gång HT18, info finns längre ner på denna sida
Grundläggande optometri 1 (1OP044), gavs sista gång VT19, info finns längre ner på denna sida
Instrumentoptik (1OP014), gavs sista gång VT20, info finns på KTH:s sida om optikerprogrammets kurser
Klinisk optometri 1 (1OP019), gavs sista gång VT10, info finns längre ner på denna sida
Klinisk optometri 1 (1OP033), gavs sista gång VT11, info finns längre ner på denna sida
Klinisk optometri 1 (1OP039), gavs sista gång VT13, info finns längre ner på denna sida
Klinisk optometri 1 (1OP048), gavs sista gång VT20, info finns längre ner på denna sida
Klinisk optometri 2 (1OP023), gavs sista gång HT13, info finns längre ner på denna sida
Klinisk optometri 2 (1OP058), gavs sista gång HT20, info finns längre ner på denna sida
Klinisk optometri 3 (1OP024), gavs sista gång VT14, info finns längre ner på denna sida
Klinisk optometri 3 (1OP059), gavs sista gång VT21, info finns längre ner på denna sida
Kontaktlinser (1OP022), gavs sista gång HT13, info finns längre ner på denna sida
Kontaktlinser (1OP063), gavs sista gång VT21, info finns längre ner på denna sida
Kontaktlinser och kemi (1OP020), gavs sista gång VT13, info finns längre ner på denna sida
Kontaktlinser och kemi (1OP062), gavs sista gång VT20, info finns längre ner på denna sida
Mikrobiologi (1OP009), gavs sista gång VT12 och kan omexamineras på t o m HT21. Info ges av ansvariga för den nya kursen 1OP057, se kurswebb för kontaktuppgifter.
Optometrisk refraktion 1 (1OP045), gavs sista gång HT19, info finns längre ner på denna sida
Optometrisk refraktion 2 (1OP013), gavs sista gång HT12, info finns längre ner på denna sida
Optometrisk refraktion 2 (1OP047), gavs sista gång VT20, info finns längre ner på denna sida
Patologi (1OP010), gavs sista gång VT12 och kan omexamineras på t o m HT21. Info ges av ansvariga för den nya kursen 1OP056, se kurswebb för kontaktuppgifter.
Perception (1OP015), gavs sista gång VT20, info finns längre ner på denna sida
Refraktionsmetodik 1 och vetenskapsmetodik (1OP066), gavs sista gång HT20, info finns på kurswebben för den nya kursen 1OP083
Synsvagsteknik (1OP018), gavs sista gång VT20, info finns längre ner på denna sida
Ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar 1 (1OP043), gavs sista gång VT19, info finns på kurswebben för den nya kursen 1OP068
Ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar 2 (1OP046), gavs sista gång HT19, info finns på kurswebben för den nya kursen 1OP072
Ögats optik (1OP017), gavs sista gång HT19, info finns på KTH:s sida om optikerprogrammets kurser

Ögon och syns nedlagda kurser som examineras separat

Sista (!) anmälningsdatum framgår nedan för respektive kurs.

Anmälan görs per mail till jaana.johansson@ki.se och ska innehålla följande information:

  • ditt för- och efternamn
  • gärna personnummer
  • namn och kurskod på den kurs/ de kurser och moment som du vill göra tentan för, t.ex. "1OP019 Klinisk optometri 1, moment 2".

Observera att du inte får någon bekräftelse på att din anmälan är mottagen! Dubbelkolla istället i din egen mapp för skickade mail att ditt mail verkligen har skickats.

Om du får förhinder så avanmäl dig direkt till jaana.johansson@ki.se

För kurser där endast ett fåtal studenter har rest, fastställs ett datum för examination först efter att någon student har kontaktat programmet för att meddela att hen vill omexamineras den aktuella terminen.

Grundläggande optometri 1 (1OP000, 1OP044, 1OP050)

2020-11-27, kl. 8.15-11.30 (praktisk) - genomförd
2020-12-02, kl. 8.15-11.30 (teori) - genomförd

Tillfällen för omexamination erbjöds även VT21 och HT21.
Inga ytterligare tillfällen erbjuds för omexamination enligt dessa kursplaner.

Grundläggande optometri 2 (1OP044)

​​​​​​2020-11-27, kl. 8.15-11.30 (praktisk) - genomförd
2020-12-02, kl. 8.15-11.30 (teori) - genomförd

Tillfällen för omexamination erbjöds även VT21 och HT21.
Inga ytterligare tillfällen erbjuds för omexamination enligt denna kursplan.

Klinisk optometri 1 (1OP019, 1OP033, 1OP039, 1OP048)

2020-08-25, kl. 8.30-12.00 (teori) - genomförd
Tillfälle HT20 att ta igen frånvaro från obligatoriskt deltagande på moment 1, sista anmälningsdag 2020-08-17 - genomförd
Tillfälle HT20 för omexamination av praktiska delar, sista anmälningsdag 2020-06-06 - genomförd
2021-05-31, kl. 09.00-13.00 (teori) - genomförd

Tillfällen för omexamination erbjöds även VT21 och HT21.
Inga ytterligare tillfällen erbjuds för omexamination enligt dessa kursplaner.

Klinisk optometri 2 (1OP023, 1OP058)

Tillfällen för omexamination erbjöds VT21 och HT21.
Vid behov erbjuds tillfälle även VT22. Kontakta programmet för datum.

Klinisk optometri 3 (1OP024, 1OP059)

2021-08-20, kl. 9.00 (praktiskt prov) - genomförd
2021-08-19, kl. 9.00-13.00 (teori) - genomförd
2021-10-19, kl. 12.30 (praktiskt prov) - genomförd
2021-11-04, kl. 8.15-11.30 (teori) - genomförd

2022-05-13, kl. 8.15-11.30 (teori) Obs! sista anmälningsdag 2022-04-21. För mer info om anmälan, se längre upp på denna sida!
Plats: Skrivsalen Widerströmska, Karolinska Institutets lokaler på Tomtebodavägen 18, plan 2 i Solna.
2022-06-10, kl. 9.00 (praktiskt prov) Obs! sista anmälningsdag 2022-05-13. För mer info om anmälan, se längre upp på denna sida!
Plats: Optikerutbildningens lokaler, Eugeniavägen 12, 1 trappa upp.

Vid behov ges tillfälle för omexamination även HT22, kontakta programmet för datum.

Kontaktlinser (1OP022, 1OP063)

1OP022: Tillfälle för omexamination erbjöds med 1OP063 under HT20, VT21 och HT21.
1OP063: Tillfälle för omexamination erbjöds HT21, se nedan för tider VT22:

2022-03-25, kl. 13.30-16.30 (teori) Obs! sista anmälningsdag 2022-03-07. För mer info om anmälan, se längre upp på denna sida!
Lokal: Skrivsal BZ, Karolinska Institutets lokaler, Berzeliusvägen 3

Vid behov ges även tillfälle för omexamination HT22, kontakta programmet för datum.

Kontaktlinser och kemi (1OP020, 1OP062)

2020-08-18, kl. 8.30-12.00 (teori) - genomförd
2020-08-18, kl. 13.00-16.30 (praktisk) - genomförd

Tillfällen för omexamination erbjöds även VT21 och HT21.
Inga ytterligare tillfällen erbjuds för omexamination enligt dessa kursplaner.

Optometrisk refraktion 1 (1OP045)

2020-08-17, kl. 8.30-12.00 (praktisk) - genomförd
2020-08-19, kl. 8.30-12.00 (teori) - genomförd
2021-01-22, kl. 08.30 - 12.00 (praktisk) - genomförd
2021-01-23, kl. 9.00-13.00 (teori) - genomförd
2021-12-01, kl. 8.15-11.30 (teori) - genomförd
2022-02-23, kl. 8.30 (praktiskt prov) - genomförd

Inga ytterligare tillfällen erbjuds för omexamination enligt denna kursplan.

Optometrisk refraktion 2 (1OP013, 1OP047)

2020-08-17, kl. 13.00-16.30 (praktisk) - genomförd
2020-08-19, kl. 13.00-16.30 (teori) - genomförd
2021-01-23, kl. 9.00-13.00 (teori) - genomförd
2022-01-21, kl. 8.15-11.30 (teori) - genomförd

Inga ytterligare tillfällen erbjuds för omexamination enligt dessa kursplaner.

Perception (1OP015)

2020-12-21, kl. 8.15-11.30 - genomförd
2021-02-18, kl. 8.15-11.30 - genomförd
2021-03-31, kl. 8.15-11.30 - genomförd

Tillfälle för omexamination erbjöds även HT21.
Inga ytterligare tillfällen erbjuds för omexamination enligt denna kursplan.

Synsvagsteknik (1OP018)

2020-08-25, kl. 13.00-16.30 (teori) - genomförd
Tillfälle HT20 för omexamination av praktiska delar, sista anmälningsdag 2020-08-28 - genomförd
Tillfälle VT21 för omexamination av praktiska delar, sista anmälningsdag 2021-01-15 - genomförd
Tillfälle HT21 för omexamination av praktiska delar, sista anmälningsdag 2021-08-27 - genomförd

Tillfällen för omexamination av teori erbjöds även VT21 och HT21.
Inga ytterligare tillfällen erbjuds för omexamination enligt denna kursplan.