För dig som är student på Optikerprogrammet Omexamination av nedlagda kurser på 1OP13

På denna sida hittar du information om vad som gällde för examination på respektive nedlagd kurs inom det nedlagda optikerprogrammet 1OP13. För information om vad som gäller när kursplaner som tillhör 1OP19 läggs ned hänvisas du istället till respektive kurswebb, du hittar alla länkar på sidan Programöversikt.

Nedläggning av utbildningsplan 1OP13

KI gjorde inför HT19 en stor omläggning av optikerprogrammet. Sista nyantagning till utbildningsplan 1OP13 skedde hösten 2018, och studenter antagna från och med hösten 2019 läser istället enligt den nya utbildningsplanen 1OP19, och enligt kursplaner som tillhör det nya programmet.

Vissa kurser eller delar av kurserna på 1OP19 motsvarar undervisningen på det tidigare programmet 1OP13. Om du är antagen till 1OP19 men har resultat från kurser på 1OP13, så kan du därför ansöka om att få slippa läsa vissa kurser eller delar av kurser på det nya programmet. Du hittar mer information under rubriken Tillgodoräknande (TG), långt ner på programwebbens sida Studieinformation och regler.

Nedläggningen av 1OP13 innebar att nästan samtliga kursplaner som ingick i utbildningsplanen för 1OP13 lades ner. Under en period hade studenter med rest på de nu nedlagda kurserna möjlighet att omexamineras på dessa. Denna period är nu över för samtliga kurser, och den som inte avslutade 1OP13 är istället hänvisad till att söka in till det nya programmet 1OP19, och sedan ansöka om tillgodoräknande av tidigare resultat i den mån det går.

Tillfällen för examination enligt 1OP13-kursplaner

Allmän anatomi (1OP001), gavs sista gång HT11, sista tillfälle för omexamination var HT21
Allmän anatomi (1OP051), gavs sista gång HT18, sista tillfälle för omexamination var HT21
Allmän fysiologi (1OP002), gavs sista gång HT11, sista tillfälle för omexamination var HT21
Allmän fysiologi (1OP052), gavs sista gång HT18, sista tillfälle för omexamination var HT21
Arbetsplatsoptometri (1OP064), gavs sista gång VT21, sista tillfälle för omexamination var HT22
Avbildningskvalitet (1OP008), gavs sista gång VT12, sista tillfälle för omexamination var HT21
Avbildningskvalitet (1OP055), gavs sista gång VT19, sista tillfälle för omexamination var HT21
Examensarbete i optometri (1OP027), gavs sista gång HT11, omexamination erbjuds tills vidare, info finns på kurswebben för den nya kursen 1OP049
Fysikalisk optik (1OP003), gavs sista gång HT11, sista tillfälle för omexamination var HT21
Fysikalisk optik (1OP054), gavs sista gång HT18, sista tillfälle för omexamination var HT21
Geometrisk optik (1OP004), gavs sista gång HT11, sista tillfälle för omexamination var HT21
Geometrisk optik (1OP053), gavs sista gång HT18, sista tillfälle för omexamination var HT21
Grundläggande optometri 1 (1OP000), gavs sista gång HT11, sista tillfälle för omexamination var HT21
Grundläggande optometri 1 (1OP050), gavs sista gång HT18, sista tillfälle för omexamination var HT21
Grundläggande optometri 2 (1OP044), gavs sista gång VT19, sista tillfälle för omexamination var HT21
Instrumentoptik (1OP014), gavs sista gång VT20, sista tillfälle för omexamination var HT21
Klinisk optometri 1 (1OP019), gavs sista gång VT10, sista tillfälle för omexamination var HT21
Klinisk optometri 1 (1OP033), gavs sista gång VT11, sista tillfälle för omexamination var HT21
Klinisk optometri 1 (1OP039), gavs sista gång VT13, sista tillfälle för omexamination var HT21
Klinisk optometri 1 (1OP048), gavs sista gång VT20, sista tillfälle för omexamination var HT21
Klinisk optometri 2 (1OP023), gavs sista gång HT13, sista tillfälle för omexamination var VT22
Klinisk optometri 2 (1OP058), gavs sista gång HT20, sista tillfälle för omexamination var VT22
Klinisk optometri 3 (1OP024), gavs sista gång VT14, sista tillfälle för omexamination var HT22
Klinisk optometri 3 (1OP059), gavs sista gång VT21, sista tillfälle för omexamination var HT22
Kontaktlinser (1OP022), gavs sista gång HT13, sista tillfälle för omexamination var HT21
Kontaktlinser (1OP063), gavs sista gång VT21, sista tillfälle för omexamination var HT22
Kontaktlinser och kemi (1OP020), gavs sista gång VT13, sista tillfälle för omexamination var HT21
Kontaktlinser och kemi (1OP062), gavs sista gång VT20, sista tillfälle för omexamination var HT21
Mikrobiologi (1OP009), gavs sista gång VT12, sista tillfälle för omexamination var HT21
Optometrisk refraktion 1 (1OP045), gavs sista gång HT19, sista tillfälle för omexamination var VT22
Optometrisk refraktion 2 (1OP013), gavs sista gång HT12, sista tillfälle för omexamination var VT22
Optometrisk refraktion 2 (1OP047), gavs sista gång VT20, sista tillfälle för omexamination var VT22
Patologi (1OP010), gavs sista gång VT12, sista tillfälle för omexamination var HT21
Perception (1OP015), gavs sista gång VT20, sista tillfälle för omexamination var HT21
Refraktionsmetodik 1 och vetenskapsmetodik (1OP066), gavs sista gång HT20, sista tillfälle för omexamination var HT22
Synsvagsteknik (1OP018), gavs sista gång VT20, sista tillfälle för omexamination var HT21
Ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar 1 (1OP043), gavs sista gång VT19, sista tillfälle för omexamination var HT21
Ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar 2 (1OP046), gavs sista gång HT19, sista tillfälle för omexamination var HT21
Ögats optik (1OP017), gavs sista gång HT19, sista tillfälle för omexamination var HT21

ÅB
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2023-07-06