För studenter på kursen Oral hälsa – klinik 1 kurskod 1TY001

Kursen ger en introduktion till oral hälsa med inriktning mot friska orala förhållanden och initial oral sjukdom. Huvudinnehållet i kursen består av kliniska undersökningar, registreringar, diagnostik och terapiplanering samt upprättande av journalhandlingar.

Kursplan

Registrering

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in på kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Jonas Erdenborg

Kursansvarig

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör
JE
Innehållsgranskare:
Suzanne Almborg
2022-11-11