För studenter på kursen Oral hälsa – klinik 2 kurskod 1TY005

Kursen omfattar övningar i klinisk mekanisk infektionsbehandling på fantommodell och därefter parvisa övningar på en studiekamrat under handledning. Kursen ger dig också en introduktion till kliniskt patientarbete som innefattar registrering och diagnostik av parodontala och kariologiska förhållanden, terapiplanering samt mekanisk infektionsbehandling.

Kursplan

Registrering

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in på kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut. 

Kontakta kursansvarig för information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Havili Alpak

Kursansvarig

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör
852488291

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
HA
Innehållsgranskare:
Suzanne Almborg
2023-11-10