För studenter på kursen Oral hälsa – klinik 4 kurskod 1TY012

Den kliniska kursen består av att bland annat undersöka, ställa diagnos på parodontit och karies hos vuxna samt barn och ungdomar. Bedöma frisk- och riskfaktorer för den orala hälsan i relation till den allmänna hälsan och inkludera dessa i terapiplanering och behandling enligt evidensbaserade metoder. Behandla patienter med implantat. Planera och genomföra individrelaterade hälsosamtal utifrån beteendevetenskaplig forskning avseende tobak, karies och parodontal sjukdom.

Kursplan

Registrering

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in på kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut. 

Kontaktuppgifter

Ann-Charlotte Berggren

Kursansvarig/examinator

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
Innehållsgranskare:
Suzanne Almborg
2024-01-19