För studenter på kursen Oral hälsa – teori 3 kurskod 1TY007

Kursen fokuserar på att utveckla en teoretisk grund avseende hälsa och ohälsa samt vilka konsekvenser livsmiljöer och livsstilar har på den orala och allmänna hälsan samt välbefinnandet. Här får du teoretiska verktyg för att självständigt kunna göra åtgärdsbedömningar utifrån en helhetssyn på patienten. Din förmåga till ett professionellt förhållningssätt utvecklas under kursen, i vilket det ingår att kunna uppvisa empatisk förmåga och målanpassa kommunikationen med patienten.

Kursplan

Registrering

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in på kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut. Eftersom detta är första gången denna kurs finns ännu ingen kursvärdering eller kursanalys.

Kursanalys

Kontaktuppgifter

Michelle Lau

Kursansvarig

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör
852488291

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
JE
Innehållsgranskare:
Johanna Karro
2024-02-02