För studenter på kursen Radiografi - Verksamhetsförlagd utbildning 4 kurskod 1RS017

Huvuddelen av kursen kommer du att få färdighetsträna inom konventionell radiografi och en mindre del vid nuklearmedicinsk avdelning. viktiga delar i kursen är också praktiska och tekniska färdigheter och det som rör patientomvårdnad och kommunikation med patient och personal.

På kurswebben hittar du information om kursen, schema, tidigare kursvärdering samt kontaktuppgifter till kursansvarig och administratör.

Kursplan

Kursinformation

Konventionell radiografi

Under kursen vidareutvecklar studenten sina färdigheter i undersökningsmetodik inom konventionell radiografi. Stor vikt läggs vid förståelse av remissinnehåll, projektioner och inställningar för varje enskild undersökning. Detta sker genom färdighetsträning och analys av bildmaterial vad gäller anatomi, eventuell patologi och kriterier för undersökning utifrån frågeställning. Studenten fördjupar sin förståelse för de faktorer som påverkar bildkvalitet och stråldos för att kunna anpassa dessa utifrån frågeställningen och patienten vid utförandet av undersökningar. Studenten skall också träna på nödvändiga kompletteringar av utförd undersökning och bilbearbetningsmöjligheter. 

Nuklearmedicin

Inom nuklearmedicin deltar studenten vid några av de vanligast förekommande nuklearmedicinska undersökningar som skelettscintigrafi, renogram, sentilen node, cerebralt blodflöde (CBL) eller tumörscintigrafi. Detta innebär att studenten får kännedom om principerna för beräkning och administrering av radiofarmaka med bibehållen strålsäkerhet.

Schema

Din kliniska placering blir synlig i KliPP två veckor innan kursen startar. Din kliniska lärare skickar också information till dig.

Kontaktuppgifter

Profile image

Hanija Haji Ali Akbari

Kursansvarig och kursexaminator
08-52483503
Profile image

Anna Hellström

Kursadministratör
PT
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2024-03-18