För studenter på kursen Radiografisk metodik 1 kurskod 1RS004

Detta är den första av tre kurser, övriga läser du i termin 3 och 4. Vad menar vi med “radiografisk metodik”?
Termen “grafi” betyder avbildning och “radio” indikerar att vi använder elektromagnetisk strålning för att att göra denna avbildning. Med ordet “metodik” så avses helt enkelt de metoder som vi använder. Så ni går nu en kurs i de metoder som man använder för att göra avbildningar med hjälp av elektromagnetisk strålning.

Kursplan

Kursinformation

Radiografi är ett “hett ämne” där det bedrivs mycket forskning för att utveckla nya tekniker och förfina befintliga metoder för att avbilda och visualisera människokroppen. Det finns mycket att lära och det intresse som förhoppnings tänds under denna kurs kommer ni kunna underhålla under ert yrkesverksamma liv eftersom ni kommer använda dessa tekniker dagligen.

Radiografisk metodik 1 är indelat i 2 moment. Det första momentet behandlar den grundläggande strålfysiken. Vi besvarar frågor som...Vad är strålning? Vilka typer av strålning finns det och vilka egenskaper har de olika typerna? Hur skapas röntgenstrålning? Vad sker i patienten när strålningen växelverkar med atomer i patientens kropp? Hur detekterar vi strålningen och hur skapas bilden? Vilka risker innebär stråldosen?

Moment 1 har ett fokus på den “vanliga” röntgenbilden som ibland kallas slätröntgen. 

Moment 2 tar upp de övriga metoderna för att skapa medicinska bilder.  Dessa är Datortomografen, Magnetkameran (MRI), Ultraljudsapparaten, Gammakameran, PET kameran , Mammografiapparaten och Genomlysningsutrustningen.  

Kursvärdering och kursanalys

Kontaktuppgifter

Annica Sandberg

Kursansvarig och kursexaminator
Profile image

Anna Hellström

Kursadministratör
PT
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2024-02-16