För studenter på kursen Röntgendiagnostik 2 kurskod 1RS006

Fortsättning på kursen Röntgendiagnostik 1 där fokus i denna kurs är att identifiera patologiska förändringar på konventionella röntgenbilder, datortomografibilder - och magnetkamerabilder. Vidare studeras hur anatomin framträder i nuklearmedicinska- och ultraljudsbilder och hur anatomin förändras vid patologiska tillstånd.

Kursplan

Kursinformation

Välkommen till kursen Röntgendiagnostik 2.

I kursen studeras vanligt förekommande patologi hos barn och vuxna som kan göras synlig med bilddiagnostiska metoder. Med hjälp av bildstudier tränas studenten att i radiologiskt bildmaterial identifiera sjukdomstillstånd som kräver akuta åtgärder. En central del är att kunna förklara patologiska förändringar och deras läge med adekvat medicinsk terminologi. Inom ortopedin studeras även olika typer av osteosyntesmaterial för att kunna identifiera dessa. I kursen diskuteras även bildkvalité relaterat till att möjliggöra visualisering av patologiska tillstånd.

Schema

Kursvärdering och kursanalys

Annica Sandberg

Kursansvarig

Kontaktuppgifter

Jessica Ekberg

Kursadministration