För studenter på kursen Röntgendiagnostik 3 kurskod 1RS007

I kursen studeras olika modaliteter samt vanligt förekommande patologi som kan göras synlig med bilddiagnostiska metoder inom neuroradiologin och kärldiagnostiken med en genomgång av endovaskulära behandlingsmetoder.

Kursplan

Kursinformation

Kursen bygger vidare på dina kunskaper från Anatomi kurserna samt Röntgendiagnostik 1 och 2.

I kursen studeras olika modaliteter samt vanligt förekommande patologi som kan göras synlig med bilddiagnostiska metoder inom neuroradiologin och kärldiagnostiken med en genomgång av endovaskulära behandlingsmetoder. En viktig del är att identifiera sjukdomstillstånd som kräver akuta åtgärder. Stor vikt läggs vid att kunna förklara patologiska förändringar och deras läge med adekvat medicinsk terminologi, samband mellan remiss innehåll och patologiska förändringar på bilddiagnostisktmaterial. Under kursen studeras även hur olika undersökningsmetoder kan motiveras utifrån vetenskaplig grund och ett evidensbaserat arbetssätt.

Schema

Schemat publiceras senast två veckor före kursstart.

 

Schema HT22

Kontaktuppgifter

Annica Sandberg

Kursansvarig

Jessica Ekberg

Administratör