För studenter på kursen Röntgendiagnostik 3 kurskod 1RS007

I kursen studeras olika modaliteter samt vanligt förekommande patologi som kan göras synlig med bilddiagnostiska metoder inom neuroradiologin och kärldiagnostiken med en genomgång av endovaskulära behandlingsmetoder.

Kursplan

Kursinformation

Kursen bygger vidare på dina kunskaper från Anatomi kurserna samt Röntgendiagnostik 1 och 2.

I kursen studeras olika modaliteter samt vanligt förekommande patologi som kan göras synlig med bilddiagnostiska metoder inom neuroradiologin och kärldiagnostiken med en genomgång av endovaskulära behandlingsmetoder. En viktig del är att identifiera sjukdomstillstånd som kräver akuta åtgärder. Stor vikt läggs vid att kunna förklara patologiska förändringar och deras läge med adekvat medicinsk terminologi, samband mellan remiss innehåll och patologiska förändringar på bilddiagnostiskt material. Under kursen studeras även hur olika undersökningsmetoder kan motiveras utifrån vetenskaplig grund och ett evidensbaserat arbetssätt.

Schema

Schemat publiceras senast två veckor före kursstart.

 

Kursvärdering och kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Hanija Haji Ali Akbari

Kursansvarig och kursexaminator
Profile image

Anna Hellström

Kursadministratör
PT
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2024-05-08