För studenter på kursen Sexualmedicin (3 hp) kurskod 2LK040

Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig fördjupad förståelse för mänsklig sexualitet, kunskap om de vanligaste kliniska sexualmedicinska problemen om kliniska interventioner samt behandlingsprinciper.

Kursplan

Välkomstinformation

Sexualmedicin är ett multidisciplinärt kunskapsfält och samverkan mellan flera olika specialiteter och ämnesområden är centralt. Det tvärvetenskapliga och multidisciplinära forskningsfältet återfinns också inom den breda verksamheten vid ANOVA. Verksamheten omfattar såväl andrologi, sexologi som transmedicin. Det innebär att de studerande erbjuds högspecialiserad handledning inom respektive sub-område i samband med projektarbeten under läkarutbildningen. Utöver föreläsningar får ni följa med på mottagningen, delta i team-möten, artikelseminarier och roll-spel.

Vi är fysiskt lokaliserade på Norra Stationsgatan 69 (nära Torsplan och Karolinska Universitetssjukhuset Solna).

Schema

Kursvärdering

Kursanalays

Kursperiod

VT24: 240115-240307

Kontaktuppgifter

Kursadministratör

Suzanne Grenell

Kursadministratör

Kursansvariga

AF
Innehållsgranskare:
Yvonne Edlund
2023-12-15