För studenter på kursen Specifik omvårdnad 3 kurskod 1RS037

Kursens övergripande mål är att ge dig verktyg för utveckling inom det yrkesspecifika området utifrån en vetenskaplig grund och med patienten i fokus. Utvecklingen avser verksamheten och den personliga utvecklingen genom att medvetandegöra och diskutera förhållningssätt och värderingar med patientsituationer som underlag.

Kursplan

Kursinformation

Kursen har sin utgångspunkt i etiken. Vi använder olika arbetsmetoder för reflektion över egna förhållningssätt, värderingar och attityder och relaterar dessa till konventioner knutna till mänskliga rättigheter.  Vidare studeras förbättringsarbete inom hälso– och sjukvård. Du tränas i att tillämpa modeller för förbättringsarbete. Förbättringsarbetet kopplas till de kunskaper och erfarenheter som erhållits i kursen, men också genom tidigare studier i programmet vid exempelvis den verksamhetsförlagda utbildningen och kursen i pedagogik och ledarskap.

Schema

Schema publiceras senast två veckor före kursstart.

Kontaktuppgifter

Profile image

Parvin Tavakol Olofsson

Kursansvarig och kursexaminator
Profile image

Anna Hellström

Kursadministratör
PT
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2023-12-11