För studenter på kursen Tema hälso- och sjukvård - Hälsofrämjande arbete och global hälsa (7,5hp) kurskod 1FY045

Med avstamp i de 17 globala målen från Agenda 2030 tar kursen upp globala förutsättningar för hälsa och hälsofrämjande arbete.

För att åstadkomma förändring behöver hälso- och sjukvård lägga resurser på prevention och hälsopromotion som adresserar de bakomliggande faktorer som leder till ohälsa.

I kursen tittar vi på den kunskap som finns om hur människors hälsa påverkas av sociala, ekonomiska och samhälleliga faktorer och vad som kan göras på grupp- och samhällsnivå för att främja hälsa.

Kursplan

Information

Denna kurs ges av Institutionen för klinisk neurovetenskap inom ramen för fysioterapeutprogrammet.

Kursen ges på 100%.
Ramtid för kursen VT24: 26/4 - 2/6

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt, du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden inför VT24 pågår under 28 december - 9 januari. Mer information om webbregistrering. Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta din utbildningsadministratör.

Studentkonto

Alla som studerar vid KI får ett studentkonto som ger tillgång till ett flertal tjänster, däribland e-post och lärplattformen Canvas etc. Studentkontot kan aktiveras från och med 28/12.

Schema VT24

Schema för vårterminen 2024.

Information om omtentor och hur du anmäler dig finner du här.

Kontaktuppgifter

Profile image

Sara Widén

Kursansvarig
+46852483330
Profile image

Erik Andersson

Examinator
Profile image

Johanna Olsson

Kursadministratör
SW
Innehållsgranskare:
Johanna Olsson
2024-03-19