För studenter på kursen Tema hälso- och sjukvård - Hälsofrämjande arbete och global hälsa (7,5hp) kurskod 1FY045

Med avstamp i de 17 globala målen från Agenda 2030 tar kursen upp globala förutsättningar för hälsa och hälsofrämjande arbete.

För att åstadkomma förändring behöver hälso- och sjukvård lägga resurser på prevention och hälsopromotion som adresserar de bakomliggande faktorer som leder till ohälsa.

I kursen tittar vi på den kunskap som finns om hur människors hälsa påverkas av sociala, ekonomiska och samhälleliga faktorer och vad som kan göras på grupp- och samhällsnivå för att främja hälsa.

Kursplan

Information

Denna kurs ges av Institutionen för klinisk neurovetenskap inom ramen för fysioterapeutprogrammet.

Ramtider för VT23 är 28/4 - 4/6

Ramtider för HT23 är 8/12 - 14/1

Schema

Schema VT23

Information om omtentor och hur du anmäler dig finner du här.

Kontaktuppgifter

Sara Widén

Kursansvarig

Dan Wetterborg

Examinator

Johanna Olsson

Kursadministratör
SW
Innehållsgranskare:
Johanna Olsson
2023-09-15