För studenter på kursen Utbytesstudier under kursen kurskod 2LK111

Information om utbytesstudier under kursen Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling.

Kursplan

Studier utomlands

KI har en samlad informationssida om vad du behöver veta för att studera utomlands.

Följande information gäller utbyten på T10.

Kontakta i första hand Hedvig Engberg hedvig.engberg@ki.se  som är ansvarig koordinator för alla utbyten på T10.

För frågor om utbytesstudier SVK, vänligen kontakta Anna Freyschuss anna.freyschuss@ki.se

Före utbytet

Det är viktigt att göra en noggrann planering inför utbytet. Här hittar du Läkarprogrammets detaljerade information om utbytesstudier.

Det du läser utomlands ska i möjligaste mån matcha det du skulle ha läst vid KI. Undersök i detalj vilka kurser som ges på mottagande universitet, kursernas omfattning (både tidsmässigt i veckor och i vilken omfattning det är VFU) och när i tiden de ges under den termin du ska vara på utbyte. Jämför med ramschemat för kursen. Det viktiga är att kursmålen uppfylls och att det i möjligaste mån blir samma antal veckor som vid KI.

Omfattningen på momenten/delmomenten här hemma som krävs för godkänd kurs:
Moment Utveckling 10hp (delmoment BUP 1hp och Barnkirurgi 1hp ingår)
Moment Reproduktion 10hp
Moment Klinisk Genetik 2hp
Moment PU 0,5 hp

Bra att veta är att 1,5 ECTS ska motsvara 1, 5 hp = en veckas heltidsstudier. 

Du kommer under tiden för ditt utbyte att vara registrerad på kurs 2LK111 Klinisk medicin – inriktning Reproduktion och Utveckling.

Learning Agreement

Efter att du har satt dig in i vad mottagande universitet kan erbjuda och hur detta motsvarar kraven vid KI under termin 10 ska du börja fylla i ett Learning Agreement. Learning Agreement (L A finns under dokument på denna sida). Du hittar även ett exempel på hur ett LA kan fyllas i längst ned på sidan. 

Planeringsmöte med ansvarig koordinator och lärare vid T10

När du har ett genomarbetat förslag på hur du vill lägga upp dina studier under utbytet mejlar du ansvarig koordinator hedvig.engberg@ki.se på termin 10 och bifogar ditt LA.

Du kan behöva diskutera och revidera ditt LA-förslag ytterligare med ämnesansvariga på respektive moment/delmoment och det kan även behöva bollas med universitetet utomlands innan beslut kan fattas.

Moment Utveckling 10hp (delmoment BUP 1hp och Barnkirurgi 1hp)

I moment Utveckling brukar kursansvarig Aida Wahlgren aida.wahlgren@ki.se innan din avresa stämma av, om du i dina utlandsstudier kommer att kunna läsa BUP, barnkirurgi, vilka kliniska placeringar som ingår samt om du kan utföra praktiskt prov ”Sit in” på partneruniversitet. Du kan behöva komplettera detta före/efter dina utlandsstudier.
Skriftlig examination utförs oftast både på partneruniversitet och på KI.

Beträffande delmomentet i barn-och ungdomspsykiatri (BUP) så kontakta Jens Högström jens.hogstrom@ki.se, för att diskutera hur du kan komplettera. BUP kommer att rapportera till kursledningen när du slutfört uppgiften. 
Läs nedan: Till dig som läser pediatrik utomlands – BUP. 

På många studieorter är barnkirurgi en närmast kvartenär specialitet som sysslar med missbildningskirurgi huvudsakligen, medan vanlig kirurgi på barn handhas av vuxenkirurgiska kliniker. I Stockholm är som bekant förhållandet annorlunda och den som studerar vid KI får lära sig grunderna om vanliga kirurgiska åkommor och skador hos barn enbart under en specialinriktad vecka på pediatrikkursen.
För eventuell komplettering, vänligen kontakta ansvarig i delmoment barnkirurgi Anna Svenningsson anna.svenningsson@ki.se .

Praktiskt prov ”Sit-in” – kontakta utbildningsadministratör Elina Ampuja kursexp-alb@kbh.ki.se om du önskar hjälp att komma i kontakt med handledare/sen ST för att utföra praktiskt prov.

Moment Reproduktion 10hp

I moment Reproduktion brukar vi innan din avresa för utlandsstudier stämma av  kliniska placeringar och om du kommer kunna genomföra praktiskt prov ”OSCE” vid partneruniversitet. Du kan behöva komplettera detta före/efter dina utlandsstudier. För eventuell komplettering, vänligen kontakta hedvig.engberg@ki.se som är kontaktperson för moment Reproduktion.
Skriftlig examination utförs oftast både på partneruniversitet och på KI. 

Moment Klinisk Genetik 2hp

För eventuell komplettering av klinisk genetik, vänligen kontakta Richard Brandell-Rosenquist på richard.rosenquist@ki.se  

Moment PU 0,5 hp

Ibland läses strimmamomentet PU vid KI, ibland får det tillgodoräknas. Kontakta pu@clintec.ki.se för att stämma av. 


När du väl har fått LA signerat ska du spara det.

Under utbytet

Tänk på att titta på lärandemålen för kursen, så du kan rikta ditt lärande. Du har tillgång till allt material i Canvas, eftersom du är registrerad på kursen. Utbytesstudier kräver som regel en stor insats av självstudier.

Loggbok

För loggbok på engelska under hela vistelsen, så att din handledare/ansvarig kontaktperson kan läsa den efter avslutad placering. Mall loggbok T10 finns under rubrik Tillgodoräknande av utbytesstudier. 

Loggboken bör beskriva:
A) vilka sorts kliniska miljöer du varit i (kortfattat), vilka typer av patienter du sett och i vilken utsträckning du själv fått träna och utföra olika kliniska uppgifter. Denna del ska signeras av lärare vid utbytet.
B) Därtill bör framgå vilka andra undervisningsformer du deltagit i t.ex. föreläsningar, seminarier etc.. Du kan med fördel försöka relatera till lärandemål i kursplan eller till momentens mål.

Transcript of records/Certificate of attendence (intyg från värduniversitetet att du fullgjort dina kurser)

Clinical assessment forms (från samtliga kliniska placeringar, signerad av handledare inklusive betyg)

Efter utbytet

Tillgodoräknande (TG) av utbytet

För att du ska kunna få dina utbytesstudier tillgodoräknade, måste du ha fullföljt dem och blivit godkänd. Efter utbytet ska du åter boka ett möte med koordinator hedvig.engberg@ki.se för att gå igenom och uppvisa nödvändiga underlag och redogöra för ditt utbyte.
Om du har läst pediatrik utomlands ska du även kontakta Aida Wahlgren aida.wahlgren@ki.se för att gå igenom och uppvisa nödvändiga underlag och redogöra för ditt utbyte.

Du har själv fullt ansvar för att, i god tid, se till att mötet blir av och att du lämnar in kompletta dokument inklusive godkännande av examinationer.

Alla blanketter som krävs för tillgodoräknande hittar du via Läkarprogrammets sida om utbyten: Tillgodoräknande (TG) av utbytet

Nödvändiga underlag för TG 

1.Transcript of records/Certificate of attendence (intyg från värduniversitetet att du fullgjort dina kurser)

2. Clinical assessment forms (från samtliga kliniska placeringar, signerad av handledare inklusive betyg)

3. Loggbok, din egen redogörelse för vad du fått göra under utbytet som ska vara signerad av lärare.

4. Skriftlig dokumentation om du har kompletterat moment/delmoment i Sverige med godkänt resultat. Det går bra att ansvarig kontaktperson för komplettering skickar ett e-mail med din godkända komplettering direkt till Elina Ampuja kursexp-alb@kbh.ki.se med kopia till hedvig.engberg@ki.se
Se till att du själv också får en kopia på e-mailet.

5. När du har genomfört en praktisk examination som ingår i kursen som Sit-in, OSCE samt skriftlig examination på partneruniversitet behöver du vidimerade intyg som styrker att du är godkänd.

6. Förberedd ansökan om tillgodoräknande
På blanketten ska de moment du vill tillgodoräkna dig anges (se uppgift om kurskoder för moment/delmoment nedan*).

Uppmärksamma vem som var examinator för kursen på den utländska studieorten. Det är inte nödvändigtvis den lärare du hade mest kontakt med under kursen, utan den som hade det övergripande ansvaret. Det är inte alltid helt lätt att läsa ut i efterhand i den dokumentation du fick, där det ska framgå att du både gått kursen och genomgick kunskapskontrollen på plats i förekommande fall.

7. Ditt Learning Agreement påskrivet av mottagande universitet.

*Ladokkoderna för momenten vid KI

0007 Klinisk Genetik (2 hp)
0008 Reproduktion (10 hp)
0010 Professionell utveckling (0,5 hp)
0011 Utveckling (10 hp)

TG-ansökan ska efter mötet med ansvarig lärare lämnas/skickas i original, alternativt skannas och mejlas, till hedvig.engberg@ki.se som skriver underlag Beslut om tillgodoräknande för signering av examinator. 

Det kan ta någon vecka efter examinators bedömning innan LADOK-registrering kan bli färdig.

 

Documents

AW
Innehållsgranskare:
Hanna Bergström
2023-09-07