För studenter på kursen Vårdande av äldre i en föränderlig livssituation, 12 hp - Distans kurskod 1SJ028

På kurswebben för 1SJ028 (distans) hittar du information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursens mål är att studenten skall förvärva fördjupade kunskaper i evidensbaserad och personcentrerad omvårdnad i relation till multisjuka äldre och deras anhöriga. Studenten skall utveckla och tillämpa ett professionellt förhållningssätt i ledarskap och i samordning av omvårdnaden samt visa på tillämpning av vårdetik och egen professionell och vetenskaplig kompetensutveckling

Kursplan

Välkomstinformation

Kurs 1SJ028 genomförs på Termin 6 på sjuksköterskeprogrammet - Distans.

Information om kurser i andra terminer

  • Det är en distansbaserad kurs i helfart som pågår i 8 veckor.
     
  • Under Termin 6 genomförs tre kurser (1SJ028, 1SJ029 och 1SJ030). 
     
  • Kursen bedrivs på helfart vilket innebär 40 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 40 timmar i veckan efterlevs.

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar två veckor innan kursstart och stänger på kursstartsdagen.

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Information om webbregistrering.

Kurs 1SJ028 Distans startar vecka 15 - 22

Schema

Schema för VT24 publiceras senast två veckor innan kursen startar.

Tentamensinformation

Anmälan till tentamen via Ladok är obligatorisk och måste göras inom anmälningsperioden.

Mer information om tentamen samt kommande omtentamenstillfällen hittar du via följande länk: Tentamensinformation

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för omvårdnad

Kursansvarig och examinator

Profile image

Ulrika Akenine

Kursansvarig
Profile image

Ewa Stenwall

Examinator
+46852483278
Profile image

Johanna Törnqvist

Utbildningsadministratör
Profile image

Maria Bokedal Langius

Utbildningssamordnare
Profile image

Päivi Vejby

Studievägledare
+46852488059

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

UA
Innehållsgranskare:
Johanna Törnqvist
2024-03-26