För studenter på kursen Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 3 kurskod 1RS050

Denna kurser bygger på att du ifrån en översikt av kunskapsläget inom huvudområdet radiografi formulerar en egen projektidé som grund för det kommande examensarbetet. Under kursen tränas du i att presentera den egna projektplanen och även kritiskt granska och kommentera på annan students projektplan.

Kursplan

Description of the scientific streak in the radiography program.

Kursinformation

Under kursen skriver du ditt PM, med rubrikerna inledning, bakgrund, problemformulering, syfte, metod och tidsplan. I kursen ska du också kritiskt granska och opponera på annan students projektplan.

Schema

Kursen börjar med en brainstorming-dag. Efter det så tilldelas du vilken/vilka handledare du kommer ha och tillsammans med dem planeras tid för handledning av ditt PM. Sista dagen/dagarna på kursen är det opponentskap av PM.

Schema Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 3 - HT23

Kontaktuppgifter

Profile image

Magnus Olsson

Kursansvarig
Profile image

Parvin Tavakol Olofsson

Kursansvarig och kursexaminator
Profile image

Anna Hellström

Kursadministratör
PT
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2023-11-29