För studenter på kursen Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 4 kurskod 1RS051

Detta är den sista kursen i Vetenskapliga strimman. I denna kurs ingår att presentera ditt examensarbete på ett öppet seminarium, dessutom kritiskt granska annan students uppsats. Det ingår också att presentera uppsatsen på en radiologisk klinik samt att producera en poster.

Kursplan

Kursinformation

I kursen ingår att presentera sitt examensarbete vid en radiologisk klinik samt att ta del av olika sätt att sammanfatta och presentera vetenskap. Studenten får inom ramen för kursen öva på att producera en poster.

Schema

Schemat för kursen är schemat för vilka dagar opponentskapet sker samt vilket arbete du kommer opponera på. Schemat för detta skickas ut ca 1,5 vecka innan opponentskapet sker.

Kontaktuppgifter

Magnus Olsson

Kursansvarig

Parvin Tavakol Olofsson

Kursansvarig och kursexaminator

Anna Hellström

Kursadministratör
PT
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2023-09-08