Kursdeltagare på uppdragsutbildning - Så funkar det

Samlad information om uppdragsutbildning vid KI - för dig som är deltagare.