För studenter på kursen Differentiell psykologi (15 hp) kurskod 2PS005

Kursen tar upp grundläggande begrepp inom psykometri, en orientering i statistiska metoder och forskningstraditioner inom den differentiella psykologins områden och en fördjupning kring frågor om arvets och miljöns betydelse för skillnader mellan människor.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets tredje termin och är på 15 hp.

Ramtider för HT24 är 2/9 - 10/11

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

Här finns länk till att lägga till schemat i kalendern för hösten 2023.

 

Documents

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Petter Gustavsson

Examinator och momentansvarig (moment 1 och 2)
Profile image

Isabell Brikell

Momentansvarig (moment 3)
Profile image

Mark Taylor

Momentansvarig (moment 3)

Rosanne Häggman

Kursadministratör
PG
Innehållsgranskare:
Rosanne Häggman
2024-04-03