För studenter på kursen Utvecklingspsykologi (15 hp) kurskod 2PS006

Kursen i utvecklingspsykologi täcker av de flesta av psykologins områden (t.ex. kognition, perception, socialpsykologi, och personlighetspsykologi) men i ett utvecklingsperspektiv. Moment 1 (12 hp) handlar om barn och ungdomars utveckling och moment 2 (3 hp) handlar om utveckling under åldrandet. Fokus ligger främst inom normal utveckling, men kursen tar även upp vissa aspekter inom abnorm utveckling såsom ADHD och demens.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets tredje termin och är på 15 hp.

Ramtider för HT24 är 11/11 - 19/1

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Lisa Thorell

Examinator och momentansvarig (moment 1)
Profile image

Erika Jonsson Laukka

Momentansvarig (moment 2)

Rosanne Häggman

Kursadministratör

Documents

LT
Innehållsgranskare:
Rosanne Häggman
2024-04-03