För studenter på kursen Psykologpraktik (19,5 hp) kurskod 2PS019

Under den här kursen kommer studenterna att under 13 veckor prova på psykologyrket under handledning av erfarna psykologer.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets åttonde termin och är på 19,5 hp.

Ramtider för VT24 är 5/2 - 5/5

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

Denna kurs har inget schema.

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Dan Wetterborg

Kursansvarig
Profile image

Camilla Norin

Utbildningsadministratör
DW
Innehållsgranskare:
Lorin Yousif
2024-03-05