För studenter på kursen Klinisk metod inom psykologiområdet (6 hp) kurskod 2PS021

Denna kurs förbereder studenterna för att arbeta med klienter.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets åttonde termin och är på 6 hp.

Ramtider för VT24 är 6/5 - 2/6

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Erik Andersson

Examinator

Rosanne Häggman

Kursadministratör
EA
Innehållsgranskare:
Rosanne Häggman
2024-04-11