För studenter på kursen Arbets- och organisationspsykologi 2 (7,5 hp) kurskod 2PS046

Kursen tar upp processer kring förändringsarbete i organisationer. Utgångspunkten är beteendeanalytisk organisationsutveckling.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets sjätte termin och är på 7,5 hp.

Ramtider för VT24 är 15/1 - 18/2

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Ny kurskod

Inför VT22 gjordes ArbOrg 2-kursen om och fick en ny kurskod, 2PS046.

Du som har rest från kursversionen med kurskod 2PS022 kan omexamineras enligt kursplanen 2PS022 fram till och med VT24. Efter detta omexamineras du istället enligt den nya kursplanen 2PS046.

Följ programwebbens anvisningar för anmälan till omtentamen.

Länk till kursplan 2PS022 Arbets- och organisationspsykologi 2, som gavs för sista gången VT21.

Schema

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Marika Melin

Examinator

Elin Uddenstig

Kursadministratör
MM
Innehållsgranskare:
Elin Uddenstig
2024-03-11