För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Ansökan om tillgodoräknande av enstaka kurs

Har du läst en kurs på ett annat lärosäte med godkänt resultat så kan du ansöka om tillgodoräknande av enstaka kurs.

Sjuksköterskeprogrammet ges på flera institutioner på Karolinska Institutet. I våra kursplaner finns angivet vem som är kursansvarig institution.

Din ansökan om tillgodoräknande för enstaka kurs skickar du till den institution och/eller avdelning där kursen du önskar tillgodoräkna dig ges:

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)

Din ansökan skickar du till:

mail: tillgodoraknande-kurs@nvs.ki.se

eller till:

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Karolinska Institutet, Alfred Nobels Allé 23, D2 ,141 52 Huddinge. Kuvertet märks "Tillgodoräknande"

Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED)

Din ansökan skickar du till:

mail: tillgodoraknande@labmed.ki.se

eller till:

Laboratoriemedicin, Utbildningsadministration, Karolinska Institutet, Alfred Nobels Allé 8, plan 8, 141 52 Huddinge, Kuvertet märks "Tillgodoräknande" 

Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)

Din ansökan skickar du till:

mail: maria.appelgren@ki.se

eller till:

Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME), Karolinska Institutet, Tomtebodavägen 18A, 171 77 Stockholm, Kuvertet märks "Tillgodoräknande"

Kursplaner

Kursplaner och information hittar du på kurswebben för respektive program. Jämför kursplanen för den kurs du läst tidigare mot vår kursplan på Sjuksköterskeprogrammet.

Sjuksköterskeprogrammet Campus

Sjuksköterskeprogrammet Distans

I väntan på beslut är det viktigt att du registrerar dig och påbörjar en aktuella kursen. Om du väljer att inte påbörja kursen i väntan på beslut och därefter får avslag på din ansökan kan du inte räkna med att få påbörja kursen efter kursstart utan måste vänta till nästa kurstillfälle.

Det är viktigt att du på ansökningsblanketten fyller i:

 • Vilken kurs, dvs kurskod och kursnamn, du önskar tillgodoräkna dig och antalet högskolepoäng (hp).
 • Önskar du tillgodoräkna dig enbart vissa moment så anger du dessa tydligt.
 • Vilket lärosäte du läst på tidigare och vilken kurs som du åberopar som grund för din ansökan och antalet högskolepoäng (hp).

Bifoga:

 • Kursplan, innehåll och upplägg samt litteraturlista måste framgå av kursplanen. Observera att det är den kursplan som gällde för den termin/år när du läste kursen som ska bifogas.
 • Utbildningsplan.
 • Resultatintyg från Ladok där kursnamn, kurskod, eventuella moment och högskolepoäng finns med.

Har du inte dessa dokument ber vi dig att kontakta ditt tidigare lärosäte och be om att få det skickat till dig.

Beslut och betyg

Vårt beslut skickas till de kontaktuppgifter du angett i din ansökan, se därför till att du fyllt i korrekt adress och mejladress. 

Ett positivt beslut om tillgodoräknande innebär för dig som student att:

 • Ansökan om tillgodoräknande kan inte återkallas efter det att ett gynnande beslut har fattats, ansök därför enbart när du är säker på att du vill tillgodoräkna dig den aktuella kursen.
 • Du inte ska gå/har rätt att gå den kurs/del av kurs som du har fått tillgodoräknad.
 • Centrala studiestödsnämnden beviljar inte studiemedel för tillgodoräknade kurser.
 • Kurserna inom ett program bygger på varandra och ska därför läsas i den ordning som anges i utbildningsplanen.
 • Om du läser ett program kan ett tillgodoräknande innebära att du får ett uppehåll i dina studier under motsvarande tid som du skulle ha läst kursen.
 • Betyg anges inte vid tillgodoräknande av kurser.

Har du frågor om din ansökan är du välkommen att kontakta oss.

Studieadministrativa blanketter - Ansökan om tillgodoräknande