För studenter på kursen Basvetenskap 1 kurskod 2LA000

Kursen introducerar läkarprogrammets mål och kunskapssyn samt den vetenskapliga och professionella grund som utbildningen bygger på och innehåller en grundläggande introduktion till basvetenskap som utgångspunkt för fortsatta studier. Innehållet omfattar även läkarens olika roller och kompetenser, samt hur basvetenskaplig forskning tillsammans med klinisk forskning bidrar till utveckling av läkekonsten.

Kursplan

Schema

Länk

Kontaktuppgifter

Ellinor Kenne

Examinator och kursansvarig

Katariina Välimäki Göras

Utbildningsadministratör

Kursmeddelanden

 • Kursregistrering. Vi påminner om att du som student måste kursregistrera dig själv på kursen i Ladok.        
 • Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver. Inloggning i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/
 • Canvas. Studenter med kursplats får inbjudan till kursens sida i Canvas veckan innan kursen börjar. Studentguide: https://ki.instructure.com/courses/195
 • Aktivera din KI studentmail.
  • Instruktioner om aktiveringen av studentkonto hittar du här:  https://utbildning.ki.se/mitt-studentkonto  Problem med studentmailen? Titta här: Etjänster för KI studenter. 
  • Logga in på Canvas med ditt KI student ID. Rekommenderade webbläsare för att få mest användarvänlig version är Chrome, Firefox eller Safari - alternativ ladda ner appen!
  • Uppdatera dina kontaktuppgifter i Ladok med din KI studentmail (@stud.ki.se)
 • Studievägledningen. Har du frågor om registrering, omregistrering, studieproblem, behörighetsregler, studieortsbyte och liknande kontakta studievägledare Karin Söderström vagledning-lakare-t1-t3@uf.ki.se .

 • Kursintroduktion och programstart HT22

  Datum: måndag 29 augusti 2022. Plats: Föreläsningssal Jacob Berzelius länk  

Anmälan till tentor 

 • Äldre kursare: Anmälan till omtentamen HT22. Tentan ges 17 oktober 9-12 System Inspera tentamen/plats Campus Nord. Anmälan avser endast äldre kursare. Läser du momentet första gången innevarande termin HT22 så är det ingen anmälan till detta tentatillfälle. Sista anmälningsdag 7 oktober 2022. Anmälan 
 • Anmälan till omtentamen 1 HT22. Tentan ges 17 november  14-17 System Inspera tentamen/plats Campus Nord BZ salen. Sista anmälningsdag 6 november. Samtliga studenter som avser delta vid denna tentamen har obligatorisk anmälan. Anmälan 
 • Anmälan till omtentamen 2 HT22. Tentan ges 15 december  16:30-19:30 System Inspera tentamen/plats Campus Nord BZ salen. Sista anmälningsdag 4 december. Samtliga studenter som avser delta vid denna tentamen har obligatorisk anmälan. Anmälan

Tillgodoräknanden

För allmänna regler om ansökan om tillgodoräknande (TG) på läkarprogrammet se programwebben och Information om tillgodoräknande .

email: tg_lakarprogrammet@uf.ki.se

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.  Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionsvariation. Ett intyg om funktionsvariation på KI utfärdas av Viktoria Hansson. Email funkis@ki.se .

Information: https://utbildning.ki.se/studera-med-funktionsvariation