För studenter på kursen Basvetenskap 1 kurskod 2LA000

Kursen introducerar läkarprogrammets mål och kunskapssyn samt den vetenskapliga och professionella grund som utbildningen bygger på och innehåller en grundläggande introduktion till basvetenskap som utgångspunkt för fortsatta studier. Innehållet omfattar även läkarens olika roller och kompetenser, samt hur basvetenskaplig forskning tillsammans med klinisk forskning bidrar till utveckling av läkekonsten.

Kursplan

Schema

Länk

Kontaktuppgifter

Ellinor Kenne

Examinator och kursansvarig

Katariina Välimäki Göras

Utbildningsadministratör

Kursmeddelanden

 • Mer information om kursen kommer att delges senare.
 • Kursregistrering. Vi påminner om att du som student måste kursregistrera dig själv på kursen i Ladok. Registreringsperioden är 2021-12-29 till 2022-01-05 (kl. 23.59).        
 • Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver. Inloggning i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/
 • Canvas. Studenter med kursplats får inbjudan till kursen sida i Canvas veckan innan kursen börjar.
 • Aktivera din studentmail . Instruktioner om aktiveringen av studentkonto hittar du här:  https://utbildning.ki.se/mitt-studentkonto  Problem med studentmail? Titta här: Etjänster för KI studenter.
  Logga in på Canvas med ditt KI student ID. Rekommenderade webbläsare för att få mest användarvänlig version är Chrome, Firefox eller Safari - alternativ ladda ner appen! Du använder Canvas för att förbereda dig för seminarier och grupparbeten, samt lämna in obligatoriska uppgifter. 
  All kommunikation från kursledningen sker via kurswebben.
 • Studievägledningen. Har du frågor om registrering, omregistrering, studieproblem, behörighetsregler, studieortsbyte och liknande kontakta studievägledare Karin Söderström vagledning-lakare-t1-t3@uf.ki.se .

 • Kursintroduktion och programstart VT22

  Datum: måndag 17 januari 2022

  Plats: distans via zoom. Du behöver logga in på Canvas för att ta del av zoomlänken.

 • Välkomstceremoni 21 januari 2022

  Vi vill önska alla nya studenter på nybörjarprogrammen varmt välkomna till Karolinska Institutet! Första fredagen varje termin håller KI en välkomstceremoni för nya studenter. Under ceremonin kommer du få en inblick i studentlivet, träffa nuvarande studenter samt bli välkomnad av rektor Ole Petter Ottersen. Detta vill du inte missa! Inbjudan med mer information kommer skickas till din mejl i januari. Information kommer även uppdateras i KI:s kalender.  

   

Anmälan till tentor

 • Äldre kursare: Anmälan till omtentamen VT22. Tentan ges 7 mars 2022 kl. 8-11:30 System Inspera tentamen/plats Campus Nord. Sista anmälningsdag 21 februari 2022. Anmälan avser endast äldre kursare. Läser du momentet första gången innevarande termin VT22 så är det ingen anmälan. Anmälan
 • Anmälan till omtentamen VT22. Tentan ges 11 april kl. 16:15-20:00  System Inspera tentamen/plats Campus Nord. Sista anmälningsdag 1 april 2022. . Anmälan 
 • Anmälan till omtentamen VT22. Tentan ges 16 juni kl.12-15 System Inspera tentamen/plats Campus Nord. Sista anmälningsdag 31 maj 2022.  Anmälan 
 • Äldre kursare: Anmälan till omtentamen HT22. Tentan ges 17 oktober System Inspera tentamen/plats Campus Nord. Anmälan avser endast äldre kursare. Läser du momentet första gången innevarande termin HT22 så är det ingen anmälan till detta tentatillfälle. Sista anmälningsdag 7 oktober 2022. Anmälan 

Tillgodoräknanden

För allmänna regler om ansökan om tillgodoräknande (TG) på läkarprogrammet se programwebben och Information om tillgodoräknande .

email: tg_lakarprogrammet@uf.ki.se

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.  Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionsvariation. Ett intyg om funktionsvariation på KI utfärdas av Viktoria Hansson. Email funkis@ki.se .

Information: https://utbildning.ki.se/studera-med-funktionsvariation