För studenter på kursen Basvetenskap 1 kurskod 2LA000

Kursen introducerar läkarprogrammets mål och kunskapssyn samt den vetenskapliga och professionella grund som utbildningen bygger på och innehåller en grundläggande introduktion till basvetenskap som utgångspunkt för fortsatta studier. Innehållet omfattar även läkarens olika roller och kompetenser, samt hur basvetenskaplig forskning tillsammans med klinisk forskning bidrar till utveckling av läkekonsten.

Kursplan

Schema

Länk

Kontaktuppgifter

Ellinor Kenne

Examinator och kursansvarig

Katariina Välimäki Göras

Utbildningsadministratör

Kursmeddelanden

 • Kursregistrering. Vi påminner om att du som student måste kursregistrera dig själv på kursen i Ladok.        
 • Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver. Inloggning i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/
 • Canvas. Studenter med kursplats får inbjudan till kursens sida i Canvas veckan innan kursen börjar. Studentguide: https://ki.instructure.com/courses/195
 • Aktivera din KI studentmail.
  • Instruktioner om aktiveringen av studentkonto hittar du här:  https://utbildning.ki.se/mitt-studentkonto  Problem med studentmailen? Titta här: Etjänster för KI studenter. 
  • Logga in på Canvas med ditt KI student ID. Rekommenderade webbläsare för att få mest användarvänlig version är Chrome, Firefox eller Safari - alternativ ladda ner appen!
  • Uppdatera dina kontaktuppgifter i Ladok med din KI studentmail (@stud.ki.se)
 • Studievägledningen. Har du frågor om registrering, omregistrering, studieproblem, behörighetsregler, studieortsbyte och liknande kontakta studievägledare Karin Söderström vagledning-lakare-t1-t3@uf.ki.se .

 • Kursintroduktion och programstart HT23

  Datum: måndag 28 augusti 2023. Plats: Föreläsningssal Jacob Berzelius länk  

Anmälan till tentor 

 • Äldre kursare: Anmälan till tentamen VT23. Tentan ges 6 mars kl 9-12 System Inspera tentamen/plats BZ Skrivsalen, Campus Nord. Anmälan via länk avser endast äldre kursare. Läser du momentet första gången innevarande termin Vt23 så är det inte anmälan via länk till detta tentatillfälle. Sista anmälningsdag 24 februari 2023 Anmälan
 • Anmälan till omtentamen 1. VT23. Tentan ges 5 april 2023 kl 14:15-17:15 System Inspera tentamen/plats BZ Skrivsalen, Campus Nord. Anmälan avser samtliga studenter som skall tentera 5 april och anmälan kommer att ske via Ladok. Anmälningsperiod 7 mars-22 mars. Studenter med intyg behöver även meddela sin funktionsvariation via länk https://survey.ki.se/Survey/34014    Sista anmälningsdag 22 mars 2023. 
 • Anmälan till omtentamen 2.  VT23. Tentan ges 15 juni 2023 kl  08:15-11:15  System Inspera tentamen/plats sal Widerströmska, Campus Nord, Tomtebodavägen 18. Anmälan sker i Ladok och anmälan avser samtliga studenter som avser tentera detta tentatillfälle. Intygsstudenter: Har du intyg över anpassad tentamen (ss förlängd skrivtid) så behöver du anmäla detta separat länk Sista anmälningsdag för tentamen 1 juni 2023. Vi återkommer om tentameninstruktioner en vecka före tentadatum till din epost adress.

   

Tillgodoräknanden

För allmänna regler om ansökan om tillgodoräknande (TG) på läkarprogrammet se programwebben och Information om tillgodoräknande .

email: tg_lakarprogrammet@uf.ki.se

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.  Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionsvariation. Ett intyg om funktionsvariation på KI utfärdas av Viktoria Hansson. Email funkis@ki.se .

Information: https://utbildning.ki.se/studera-med-funktionsvariation

 

Kursvärdering och kursanalys