För studenter på kursen Cirkulationsfysiologisk diagnostik (18,0 hp) kurskod 1BA140

Syftet med kursen är att studenten ska förvärva kunskaper om klinisk fysiologisk metodik vid funktionsbedömning av framför allt hjärta och kärl samt om praktisk och teoretisk omvårdnad.

Kursplan

Kursinformation
 

Kursen har 3 moment

1. Basal fysiologisk metodik 6.0 hp

Momentet beskriver olika diagnostiska metoder för att bedöma den central cirkulationen, framför allt hjärta och de stora kärlen. Momentet innehåller grundläggande teori och laborationer med praktisk träning av fysiologiska metoder såsom bl a EKG, EKG-tolkning, blodtrycks- och pulsmätning

 2. Omvårdnad 3.0 hp

Momentet innehåller introduktion till omvårdnadsbegreppet, venös provtagning, katetrar, sonder etc samt träning i förflyttningsteknik. Studenten förbereds teoretiskt inför mötet med patienter och dess närstående

 3. Central cirkulationsdiagnostik 9.0 hp

Momentet omfattar grundläggande teori om den centrala cirkulationen hos friska och vid olika patologiska tillstånd. Metoder som ingår är såväl invasiva som non-invasiva. Momentet innehåller laborationer med praktisk träning av det kliniska arbetsprovet samt tolkning av undersökningen. Momentet omfattas till största delen av verksamhetsförlag utbildning inom metodområdet

 

Välkomstinformation

Kursen börjar måndag 2022-08-29 kl. 9:00 i sal 4M Takterassen, Alfred Nobels Allé 8.

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning

Kontaktuppgifter

PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2022-12-14