För studenter på kursen Cirkulationsfysiologisk diagnostik (18,0 hp) kurskod 1BA140

Syftet med kursen är att studenten ska förvärva kunskaper om klinisk fysiologisk metodik vid funktionsbedömning av framför allt hjärta och kärl samt om praktisk och teoretisk omvårdnad.

Kursplan

Kursinformation
 

Kursen har 3 moment

1. Basal fysiologisk metodik 6.0 hp

Momentet beskriver olika diagnostiska metoder för att bedöma den central cirkulationen, framför allt hjärta och de stora kärlen. Momentet innehåller grundläggande teori och laborationer med praktisk träning av fysiologiska metoder såsom bl a EKG, EKG-tolkning, blodtrycks- och pulsmätning

 2. Omvårdnad 3.0 hp

Momentet innehåller introduktion till omvårdnadsbegreppet, venös provtagning, katetrar, sonder etc samt träning i förflyttningsteknik. Studenten förbereds teoretiskt inför mötet med patienter och dess närstående

 3. Central cirkulationsdiagnostik 9.0 hp

Momentet omfattar grundläggande teori om den centrala cirkulationen hos friska och vid olika patologiska tillstånd. Metoder som ingår är såväl invasiva som non-invasiva. Momentet innehåller laborationer med praktisk träning av det kliniska arbetsprovet samt tolkning av undersökningen. Momentet omfattas till största delen av verksamhetsförlag utbildning inom metodområdet

 

Välkomstinformation

Varmt välkomna till kursen ”Cirkulationsfysiologisk diagnostik”, den första kursen för inriktning klinisk fysiologi inom biomedicinska analytikerprogrammet. Kursintroduktion sker i anslutning till kursstarten den 30/8 kl. 09.00.

Lokal är sal 4N i ANA 8.

Vänligen införskaffa den obligatoriska kursboken ”Klinisk EKG-diagnostik 2.0” i god tid innan kursstart. Vi startar redan första dagen med EKG-tolkning och ni kommer behöva boken direkt. Boken används av fler program och brukar vara svår att få tag på i början av terminen. Vänligen se kursplanens litteraturförteckning för info om boken.

Ni beställer enklast boken på www.ekgdiagnostik.se, om ni är 10 eller fler som beställer tillsammans som finns det grupprabatt.

 

Schema

Länk till schema:

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning

Kontaktuppgifter

Shahnaz Akil

Kursansvarig