För studenter på kursen Differentiell psykologi (15 hp) kurskod 2PS005

Kursen tar upp grundläggande begrepp inom psykometri, en orientering i statistiska metoder och forskningstraditioner inom den differentiella psykologins områden och en fördjupning kring frågor om arvets och miljöns betydelse för skillnader mellan människor.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets tredje termin och är på 15 hp.

Ramtider för HT23 är 28/8 - 5/11

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

Schema HT23

Här finns länk till att lägga till schemat i kalendern för hösten 2023.

 

Kontaktuppgifter

Petter Gustavsson

Examinator och momentansvarig (1 och 2)

Isabell Brikell

Momentansvarig (3)

Mark Taylor

Momentansvarig (3)
08-524 822 67

Lorin Yousif

Kursadministratör
PG
Innehållsgranskare:
Lorin Yousif
2023-11-20