För studenter på kursen Differentiell psykologi (15 hp) kurskod 2PS005

Kursen tar upp grundläggande begrepp inom psykometri, en orientering i statistiska metoder och forskningstraditioner inom den differentiella psykologins områden och en fördjupning kring frågor om arvets och miljöns betydelse för skillnader mellan människor.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets tredje termin och är på 15 hp.

Ramtider för HT22 är 29/8 - 6/11

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

Schema HT21

 

Kontaktuppgifter

Petter Gustavsson

Examinator och momentansvarig (1 och 2)

Erik Pettersson

Momentansvarig (3)

Lorin Ahmed

Kursadministratör
08-524 824 68