För studenter på kursen Examensarbete i omvårdnad, 15 hp - Campus kurskod 1SJ030

På kurswebben för 1SJ030 (campus) hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursens mål är att studenten ska visa kunskap och förståelse för omvårdnadens vetenskapliga grund samt förmåga att inom givna tidsramar tillämpa relevant forskningsmetodik i ett självständigt examensarbete. Målet är även att få förståelse för hur forskningsresultat kan tillämpas i omvårdnadsarbetet och skapa beredskap att möta förändringar i yrket.

Kursplan

Välkomstinformation 

Kurs 1SJ030 genomförs på Termin 6 på sjuksköterskeprogrammet - Campus. Studenterna delas upp i två grupper, Grupp A och Grupp B.

Grupp A läser kurs 1SJ030 vecka 03 - 14, parallellt med kurs 1SJ029.
Grupp B läser kurs 1SJ030 vecka 11 - 22, parallellt med kurs 1SJ029.

Information om kurser i andra terminer

  • Det är en till största delen campusbaserad kurs som genomförs i en blandad lärmiljö. Kursintroduktion och föreläsningar/workshops genomförs via Zoom då det underlättar för studenter att närvara vid dessa tillfällen och har utvärderats väl av studenter i tidigare terminer. Handledningsseminarier och examinationsseminarier sker på campus.
     
  • Under Termin 6 genomförs tre kurser (1SJ028, 1SJ029 och 1SJ030). 
     
  • Kursen bedrivs på helfart vilket innebär 40 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 40 timmar i veckan efterlevs. Kursen pågår under 12 veckor.

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar två veckor innan kursstart och stänger på kursstartsdagen.

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Information om webbregistrering.

Schema

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering:

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Profile image

Maria Fjell

Kursansvarig
+46852483742
Profile image

Maria Bokedal Langius

Utbildningssamordnare
Profile image

Päivi Vejby

Studievägledare
+46852488059
Profile image

Johanna Törnqvist

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

MF
Innehållsgranskare:
Johanna Törnqvist
2024-04-24