För studenter på kursen Examensarbete i psykologi (30 hp) kurskod 2PS026

Målet med kursen är för studenten att fördjupa kunskaperna i psykologi och psykologisk metod genom att självständigt under handledning planera och genomföra ett forskningsinriktat uppsatsarbete om 30 högskolepoäng i huvudområdet psykologi.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets nionde och tionde termin och är på 30 hp.

Kursen planeras ha en lägre arbetstakt på höstterminen (20%) och en högre arbetstakt på vårterminen (80%) för att matcha arbetstakten på den parallella psykoterapikursen.

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Bo Melin

Kursansvarig och examinator
+46852482453

Rosanne Häggman

Kursadministratör
BM
Innehållsgranskare:
Rosanne Häggman
2024-04-03