För studenter på kursen Grundläggande biologi (7,5 hp) kurskod 2PS040

Denna kurs tar upp människans fysiologi, där nervcellen och hjärnan behandlas lite mer ingående och resten av människans fysiologi behandlas lite mer översiktligt.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets första termin och är på 7,5 hp.

Ramtider för HT23 är 2/10 - 5/11

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

 

Har du rest på nedlagd kursversion 2PS002?

Kursen "Grundläggande biologi" har gjorts om och versionen med kursplan 2PS002 gavs för sista gång HT21. Studenter med rest på kursen erbjöds ett antal tillfällen för omexamination enligt den nedlagda kursplanen, till och med VT23. Det går inte längre att ta igen rester på kursversionen 2PS002. Har du rest på kursen så behöver du istället läsa kursen enligt vid tillfället gällande kursplan, och ansöka om tillgodoräknande på eventuella delar som du redan har examinerat med godkänt resultat enligt 2PS002.

Schema

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Lotta Arborelius

Docent, avdelningen för psykologi, institutionen för klinisk neurovetenskap. Examinator och kursansvarig

Elin Uddenstig

Kursadministratör
852482424
LA
Innehållsgranskare:
Elin Uddenstig
2024-02-23