För studenter på kursen Grundläggande biologi (7,5 hp) kurskod 2PS040

Denna kurs tar upp människans fysiologi, där nervcellen och hjärnan behandlas lite mer ingående och resten av människans fysiologi behandlas lite mer översiktligt. Den tidigare kursversionen 2PS002 är nedlagd och omexamination på den erbjuds vid endast ett fåtal tillfällen, du hittar mer information om det längre ner på denna sida.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Psykologprogrammets första termin och är på 7,5 hp.

Ramtider för HT23 är 2/10 - 5/11

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

Schema HT22

Schema publiceras senast två veckor innan kursstart.

Omexamination på nedlagd kursversion 2PS002 - deadline VT23

Kursen "Grundläggande biologi" har gjorts om och versionen med kursplan 2PS002 gavs för sista gång HT21. Studenter med rest på kursen erbjuds ett fåtal tillfällen för omexamination enligt den nedlagda kursplanen, till och med VT23. Efter examinationstillfället VT23 finns ingen möjlighet att ta igen rester på kursversionen 2PS002. Då måste man istället läsa den nya kursen 2PS040 och ansöka om tillgodoräknande på eventuella delar som man redan har examinerat med godkänt resultat enligt 2PS002.

Omexamination på den nedlagda kursens moment 1 "Evolution och etologi" arrangeras delvis i samarbete med Stockholms universitet och erbjuds vid tre (3) tillfällen. 1) i samband med programmets omtentaperiod juni 2022, 2) någon gång under HT22, och 3) en sista gång VT23, preliminärt i samband med programmets omtentaperiod i juni. Tider för samtliga tre tillfällen kommer löpande att anges i programwebbens information om omtentatillfällen.

Omexamination på den nedlagda kursens moment 2 "Neurobiologi och fysiologi" sker vid fyra (4) separata omtentatillfällen, 1) i samband med omtentaperioden juni 2022, 2) under HT22, 3) i samband med omtentaperioden i juni 2023, och 4) en sista gång under HT23. Tider anges löpande i programwebbens information om omtentatillfällen.

Tre (3) tillfällen för omdugga erbjuds, 1) juni 2022, 2) någon gång HT22 och 3) i samband med omtentaperioden juni 2023. Tider för samtliga tre tillfällen kommer löpande att anges i programwebbens information om omtentatillfällen.

Om du har rest avseende deltagande på IPL-dagen, kontakta kursansvarig lärare för mer information.

För deltagande i examination på den nedlagda kursen 2PS002 krävs alltid (!) anmälan. Följ programwebbens anvisningar för anmälan till omtentatillfällen.

Länk till kursplan 2PS002 Grundläggande biologi, som gavs för sista gången HT21.

Kursutvärdering

Kursen i version 2PS040 ges första gång HT22. I väntan på kursutvärdering av den nya kursen publiceras materialet för den nu nedlagda kursversionen, 2PS002.

Kursanalys HT22

Enkätsammanställning HT22

Kontaktuppgifter

Lotta Arborelius

Docent, avdelningen för psykologi, institutionen för klinisk neurovetenskap. Examinator och kursansvarig
K8 Klinisk neurovetenskap

Elin Uddenstig

Kursadministratör
LA
Innehållsgranskare:
Johanna Meschke
2023-03-27