För dig som är student på Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till nyckelfunktioner på 5,5-åriga läkarprogrammet såsom programdirektor, programstudievägledare, programhandläggare, med flera.

Programnämnden

Ordförande

Li Felländer-Tsai , Professor, överläkare
08-585 871 91 
 

Programdirektor Läkarprogram

Marie Dahlin, docent, överläkare
08-524 832 79
 

Programdirektor Implementering

Anna Kiessling, docent, universitetslektor 
08-123 559 35
 

Lärarrepresentanter

Gunnar Nilsson, vice ordförande,professor, överläkare

Anna Freyschuss, biträdande programdirektor läkarprogram termin 5-11, adjungerad universitetslektor, överläkare
08-585 86718

Ellinor Kenne, biträdande programdirektor termin 1-4, universitetsadjunkt

Daniel Andersson, docent, leg. läkare
 

Avnämarrepresentant

Tora Almquist
 

Studentrepresentanter

Karolina Hanthe, Medicinska föreningen

Adele Kastensson, Medicinska föreningen

Sarah Ahmad Awad, Medicinska föreningen

 

Adress till Programnämnden

Karolinska Institutet
Programnämnden för Läkarprogrammet
Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

Tema- och strimmakollegier

Tema 1

Tema 1 omfattar kurserna Upptakten, Den friska människan 1, Den friska människan 2 och Den friska människan 3.
Ordförande för temakollegium 1 är Ellinor Kenne:

Ellinor Kenne
Institutionen för Fysiologi och Farmakologi (FyFa)
08-524 872 12 

Tema 2

Tema 2 omfattar kurserna Den sjuka människan 1, Den sjuka människan 2 och Integrerad deltentamen.
Inger Johansson och Eli Westerlund delar på ordförandeskapet för temakollegium 2:

Inger Johansson
Institutionen för Fysiologi och Farmakologi (FyFa)
08-524 877 54

Eli Westerlund
Institutionen för kliniska vetenskaper på Danderyds sjukhus
08-123 588 22

Tema 3

Tema 3 omfattar kurserna Klinisk medicin, Medicinsk vetenskaplig metodologi, samt studentvalda fördjupningskurser (SVK) på termin 6.
Ordförande för temakollegium 3 är Pia Lundman:

Pia Lundman
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS), 
08-123 564 04

Tema 4

Tema 4 omfattar kursen Klinisk medicin inriktning kirurgi samt studentvalda fördjupningskurser (SVK) på termin 7.
Ordförande för temakollegium 4 är Wilhelmina Ekström:

Wilhelmina Ekström
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
08-517 798 554

Tema 5

Tema 5 omfattar kursen Klinisk medicin inriktning Neuro, sinnen och psyke.
Ordförande för temakollegium 5 är Åsa Magnusson:

Åsa Magnusson
Institutionen för Klinisk Neurovetenskap (CNS)
070-761 98 54

Tema 6

Tema 6 omfattar kursen Klinisk medicin inriktning Reproduktion och utveckling samt studentvalda fördjupningskurser (SVK) på termin 10.
Ordförande för temakollegium 6 är Aida Wahlgren:

Aida Wahlgren
Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), 
08-517 773 64

Tema 7

Tema 7 omfattar kursen Hälsa i samhälle och miljö, den integrerade sluttentamen samt studentvalda fördjupningskurser (SVK) på termin 11.
Ordförande för temakollegium 7 är Karin Leander:

Karin Leander
Institutet för miljömedicin (IMM), 
08-524 874 98

VetU-, PU- och PV-kollegier

VetU-kollegiet

Ordförande:

Riitta Möller
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB)
08-524 867 59

PU-kollegiet

Ordförande:

Mini Ruiz
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

PV-kollegiet

Ordförande:

Helena Salminen
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
08-524 887 70

 

Kommittén för studentvalda fördjupningskurser (SVK)

Ordförande

Anna Freyschuss, Institutionen för medicin, Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

Övriga ledamöter

Lärarrepresentanter
Specialistläkare Virginija Karrenbauer
Bitr. överläkare Ioannis Parodis
Överläkare Malin Holzmann
Universitetsadjunkt Hugo Zeberg
Bitr överläkare, Katarina Hagwall
Universitetslektor Per Svensson

Studentrepresentanter
Irene Kessler, Medicinska föreningen
Nabeel Aziz, Medicinska föreningen
Sarika Sheerazi, Medicinska föreningen

Kontakta kommittén för SVK via mejl

Läkarprogrammets internationella kommitté (LINK)

Ordförande

Aida Wahlgren, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Solna

Övriga ledamöter

Lärarrepresentanter
Adjungerad universitetslektor Anna Freyschuss
Universitetslektor Anders Åhlin

Studentrepresentanter
Carl-Johan Eriksson
David Björklund
Malin Granbom Koski

Tjänstemän
Talia Adamsson, internationell handläggare
Magdalena Palmqvist, internationell handläggare
Emma Hägg, internationell koordinator
Maria Westin, programhandläggare
Keyo Dixon Sedenrej, programhandläggare (endast kliniska rotationer)

Kontakta LINK via mejl 

Urvalskommittén för PIL

Ordförande

Claes Hultling, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS)

Övriga ledamöter

Lärarrepresentanter                 
Peter Henriksson
Viking Huss
Roza Chaireti
Katarina Hallén Grufman
Ioannis Parodis

Studentrepresentanter            
Robert Lilford
Jennifer Sebghati

Kontakta urvalskommittén för PIL via mejl

Kanslipersonal 

Besök
Alla handläggare och studievägledare har kontor på Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, Berzelius väg 3, plan 5 (via trapphus 1). På grund av den rådande situationen arbetar många hemifrån men kan nås via e-post eller telefon. 

Programhandläggare

Lena Ahlberg
08-524 864 12
(Ekonomifrågor, VFU)

Carolina Carneck
08-524 867 54 
(Programnämnd, övergripande frågor)

Liliana Morales
08-524 867 13
(Programstartsfrågor, SVK, PIL)

Maria Westin
08-524 836 31
(PIL, LINK, Kompletterande Utbildning för Läkare, tillgodoräknanden utbytesstudier)

Keyo Dixon Sedenrej
08-524 866 82 
(SVK, implementering sexårigt läkarprogram, Programråd)

Studievägledning

Läkarprogrammet termin 1-3

Karin Söderström 
08-524 864 50
Mejl angående termin 1-3 på läkarprogrammet

Läkarprogrammet termin 4-7

Liselott Salomonsson
Tel: 08-52486584
Mejl angående termin 4-7 på läkarprogrammet

Läkarprogrammet termin 9-11

Isabel Johnson 
Tel: 08-524 864 53
Mejl angående termin 8-11 på läkarprogrammet

Internationella handläggare

Internationell studenthandläggare, utresande studenter

Talia Adamsson
08-524 865 41

Internationell studenthandläggare, inkommande studenter

Magdalena Palmqvist
08-524 864 71