För studenter på kursen Cell- och genterapi (3 hp) kurskod 2LK173

Välkommen till den studentvalda fördjupningskursen (SVK) i Cell- och genterapi! Kursen är utformad för att ge studenterna kunskap om immunologiskt inriktade behandlingar mot cancer, men även mot icke-maligna sjukdomar. Efter avstamp i hematopoetisk stamcellstransplantation så fokuserar vi även på moderna immunterapier (exempelvis CAR T-celler, NK-celler) och olika genterapier. Här på kurswebben hittar du länk till kursplan (inkl. lärandemål), schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas.

Kursplan

Välkomstinformation

Obs: kursen ges för sista gången VT24.

Varmt välkommen till den studentvalda fördjupningskursen Cell och genterapi!

Kursen syftar till att du som läkare ska ha en förståelse för allogen stamcellstransplantation samt en inblick i de cell och genterapier vid idag använder och de som kommer i framtiden. Genom kursen kommer du få  fördjupade kunskaper i handläggningen av infektioner hos immunsupprimerade samt förståelse för samspelet mellan klinik och translationell forskning.

Kursen är förlagd till ME Center för cellterapi och allogen stamcellstransplantation (CAST) vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in på kursen. Mer information om webbregistrering.

Preliminärt schema

Kursvärdering

Kursanalys

Kontaktuppgifter

Kursadministratör

Mary Hyll

Utbildningsadministratör
+46852483628

Kursansvariga

Profile image

Mattias Carlsten

Anknuten till Forskning
Profile image

Johan Törlén

Anknuten till Forskning
MC
Innehållsgranskare:
Mary Hyll
2024-02-02