För dig som är student på Logopedprogrammet Kontaktuppgifter logopedprogrammet

Här hittar du kontaktuppgifter till programansvariga.

Enhetschef

Anette Lohmander
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för logopedi
F 67, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
141 52 Huddinge
tel: 08-524 889 01
anette.lohmander@ki.se

Programdirektor

Per Östberg
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för logopedi
F 67, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
141 52 Huddinge
tel: 08-524 889 50
per.ostberg@ki.se

Utbildningsadministratör

Cecilia Hultqvist
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för logopedi
F 67, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
141 52 Huddinge
tel: 08-524 889 51

cecilia.hultqvist@ki.se

Studievägledare

Helen Ågren
Utbildningskansliet/ NVS och CLINTEC
Alfred Nobels allé 23
141 82 Huddinge
tel: 08-524 839 20
helen.agren@ki.se