För dig som är student på Kontaktuppgifter logopedprogrammet

Här hittar du kontaktuppgifter till programansvariga.

Enhetschef

Anette Lohmander
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för logopedi
F 67, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
141 52 Huddinge
tel: 08-524 889 01
anette.lohmander@ki.se

Programdirektor

Per Östberg
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för logopedi
F 67, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
141 52 Huddinge
tel: 08-524 889 50
per.ostberg@ki.se

Utbildningsadministratör

Nina Risti
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för logopedi
F 67, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
141 52 Huddinge
tel: 08-524 889 51
nina.risti@ki.se

Studievägledare

Jessica Hänel
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Alfred Nobels allé 23, plan 2
141 83 Huddinge
jessica.hanel@ki.se