För studenter på kursen Professionell utveckling 5, 1,5 hp kurskod 2LG112

I kursen ingår följande aktiviteter inom strimman Professionell utveckling: Träning av den egna rösten och det egna talet, fortsatta Barnobservationer samt Professionellt förhållningssätt.

Kursplan

Information om kursen

Träning av den egna rösten och det egna talet innehåller praktiska övningar i hållning, andning, avspänning, artikulation och röstfunktion samt träning av logopedrollen genom interaktivt lärande. Studenterna får också träna att leda övningar med logopedstudenter på en tidigare termin. Reflektion runt patientmöten, yrkesrollen och olika terapeutiska situationer som uppstår under praktikperioden ventileras i reflektionsgrupper tillsammans med legitimerad psykolog eller kurator.

 

Kursanalys och kursvärdering

Kontakt

Profile image

Per Östberg

Professor/Logoped
+46852488950
Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2024-01-25