För studenter på kursen Dysfagi och förvärvade kommunikationsstörningar - verksamhetsintegrerat lärande, 12 hp kurskod 2LG114

Kursen innefattar verksamhetsförlagd utbildning inom de logopediska områdena tal-, språk- och kommunikationsstörningar hos vuxna samt dysfagi för patienter i olika åldersgrupper. Inom kursen ryms även undervisning i workshop-format med fokus på exempelvis träning av bedömning och behandling.

Kursplan

Schema

Se kursens schema här

 

Kursanalys och kursvärdering

Profile image

Joakim Körner Gustafsson

Examinator/kursansvarig
Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör

Helen Ågren

Studievägledare
+46852483920
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2023-12-21