För studenter på kursen Fördjupning i logopedisk praktik, 7,5 hp kurskod 2LG097

På denna kurs väljer studenterna ett verksamhetsområde i Sverige eller utomlands där de fördjupar sina kliniska och terapeutiska kunskaper genom auskultationer, egen färdighetsträning och självständiga litteraturstudier.

Kursplan

Information om kursen

Studenterna sammanfattar evidensen för t.ex. ett specifikt bedömningsinstrument eller en avgränsad behandlingsform inom det studerade praktikområdet och återkopplar resultaten skriftligt och muntligt.

Seminarier

Praktiken omfattar upp till 30 timmar per vecka inklusive schemalagd tid för handledning och återkoppling

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Profile image

Marion Lieberman

Kursansvarig
Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2023-12-11