För studenter på kursen Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom - verksamhetsintegrerat lärande, 10,5 hp kurskod 2LG106

Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom de logopediska verksamhetsområdena tal-, och språkstörning, kommunikationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter hos barn och ungdomar.

Kursplan

Information om kursen

Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom de logopediska områdena tal-, och språkstörning, kommunikationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter hos barn och ungdomar. Kursen innefattar undersökning, bedömning, analys, behandling, åtgärder och dokumentation av patienter/brukare inom verksamhetsområdet. 

Arbetsformer

Den klinisk-praktiska utbildningen (praktik) omfattar VIL i verksamhet med huvudplacering i en verksamhet, t ex en logopedmottagning eller ett habiliteringscenter. Kursen omfattar även aktiviteter på campus, för ytterligare färdighetsträning, fördjupning och erfarenhetsutbyte.

Schema

Se kursens schema här

 

Kursanalys och kursvärdering

Profile image

Marion Lieberman

Examinator/Kursansvarig
Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2023-12-21