För studenter på kursen Psykologi ur ett livsloppsperspektiv, 4,5 högskolepoäng kurskod 2LG027

Syftet med kursen är att ge kunskap om psykologisk utveckling under livsloppet, från befruktning till vuxen ålder, samt psykologiska förändringar under åldrandet.

Kursplan

Information om kursen

Kursen presenterar logopedi som ämne ger en bred bild av vad logopedyrket innebär, genom föreläsningar och möten med kliniskt verksamma logopeder. Psykologi och lingvistik presenteras som teoretiska basämnen i utbildningen till logoped. Kursen berör också viktiga vårdetiska begrepp och principer, som är relevanta i logopeders arbete.

Kursen ger en introduktion till akademiskt skrivande och tillfälle att träna på detta.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier och/eller föreläsningar. Obligatoriska aktiviteter anges i schemat. Kursen genomförs av Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet, där även undervisning på kursen sker.

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Matilda Frick

Lärare
Profile image

Sofia Strömbergsson

Biträdande Lektor;Lektor
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2023-11-17