För studenter på kursen Övergång till professionell autonomi, 6 hp kurskod 2LG096

Kursen syftar till att utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer i sin framtida yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård samt en bredare arbetsmarknad.

Kursplan

Information om kursen

På kursen utforskas logopedin i förhållande till Förenta nationernas globala mål för hållbar utveckling. Teman är t.ex. arbete i resurssvaga miljöer och globala skillnader i prevalens och dödlighet hos tillstånd som berör logopedi.

Seminarier

Föreläsningar, seminarier och självständigt arbete.

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Profile image

Kerstin Johansson

Assisterande Lektor
Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2023-12-04