För dig som är student på Logopedprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning logopedprogrammet

Ett övergripande syfte med den verksamhetsförlagda delen inom utbildningsprogrammen är att studenten får möjlighet att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet, men också att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. På denna sida hittar du information om VFU samt sådant som krävs inför.

Bilder för Strategi 2018, tagna i utbildnings- och forskningsmiljöer, både från campus Solna och campus Huddinge. Maj 2014. Foto: Erik Cronberg

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

VIL är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. På logopedprogrammet finns VIL i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök och auskultation. Alla studenter som genomför VFU måste ha ett e-Tjänstekort. För att få ett e-Tjänstekort börjar du med att genomgå webbutbildningen JoBSH, som är en grundläggande utbildning i Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien.

Under hela utbildningen har du som student kliniska kontakter i olika logopediska verksamheter. Termin 1 till 3 omfattar detta auskultationer och termin 4-6 deltar du i verksamhetsintegrerat lärande (VIL), dvs. praktik under handledning. Praktikplatser erbjuds i första hand inom Stockholms län, men i enstaka fall kan praktik utanför Stockholmsområdet bli aktuellt. Längd och omfattning på dessa perioder varierar olika terminer. Handledning sker oftast i mindre grupper om 2-6 studenter. Mer information finner du i studiehandledningen för VIL.

VIL-ansvarig

e-Tjänstekort

eTjänstekortet innehåller information om din tjänsteidentitet och kan användas för säker inloggning på datorer samt inloggning till journalsystem och administrativa system. Det är krav att du har ett eTjänstekort för att få börja det verksamhetsintegrerade lärandet.

Så här går du till väga för att få ett eTjänstekort:

Läs igenom informationen om eTjänstekort som finns i länken nedan:

Information om eTjänstekort och bokning av fotografering

KLiPP

Dina kliniska placeringar läggs ut i programmet KliPP (Kliniskt Placeringsprogram) senast 2 veckor före start på VIL-period. Där ser du namn och adress till verksamheten samt namn och mailadress till verksamhetens kontaktperson. Du får också ett välkomstbrev från den handledare du ska träffa med mer detaljerad information. Inloggningsuppgifter får du inför den första VIL-perioden.

Logga in i KLiPP

Dokument

SS
Innehållsgranskare:
Emma Liljegren
2023-08-24