För studenter på kursen Lungfysiologisk diagnostik (7,5 hp) kurskod 1BA155

Målet med kursen är att studenten ska förvärva kunskaper om klinisk fysiologisk metodik vid funktionsbedömning av andningsapparaten.

Kursplan

Kursinformation

Kursen beskriver klinisk fysiologisk metodik vid diagnostik och funktionsbedömning av lungor hos friska och sjuka. Kursen innefattar föreläsningar, seminarium, praktiska övningar och verksamhetsförlagd utbildning. De teoretiska kunskaperna och praktiska färdigheterna omfattar såväl vuxnas som barns lungfysiologi och patofysiologi. Föreläsningar och praktiska övningar varvas för att förklara och öva standardmässiga lungfunktionsutredningar, samt gen en inblick i de special undersökningar som finns att tillgå.

En stor del av kursen utgörs av verksamhetsförlagd utbildning på fysiologiska kliniker. Där tränas studenten i undersökningsteknik och metodik som till exempel patientmedverkan och bedömning av såväl de kliniska fynden och den tekniska kvalitén på undersökningsresultaten.

I kursen ingår att vara opponent för ett examensarbete,

Välkomstinformation

(Kursen ges nästa gång vårterminen 2023).

 

Kursen börjar måndagen den 17/1 kl. 09:00.

Med anledning av rådande COVID-19 pandemi kommer alla föreläsningar och seminarier att ske på distans via ZOOM. Följande ZOOM-länk ska användas för ALLA föreläsningar/seminarier: 
https://ki-se.zoom.us/j/69363447234

Praktiska övningar och den skriftliga tentamen kräver dock fysiskt närvaro på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna. Vid dessa tillfälle erbjuds handsprit, munskydd och/eller visir till samtliga studenter och alla ska försöka hålla avståndet i den mån det går.

Schema

Se bifogat dokument nedan:
 

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kontaktuppgifter

Mikaela Qvarfordt

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2022-10-07