För studenter på kursen Medicinsk kemi (6hp) kurskod 1BA132

Kursen lägger den teoretiska och praktiska grunden i kemi som krävs för studier i biokemi och laboratoriemedicinsk metodik under utbildningen. I ett vidare perspektiv lägger kursen grunden för kommande yrkesverksamhet och fortsatta studier på högre nivå. Under kursen kopplas kunskaper i kemi till fysiologiska och patofysiologiska processer i människokroppen.

Kursplan

Kursinformation

Kursen går parallellt med kursen i laboratoriemetodik inom kemi och biokemi.

Kursen har fyra huvudsakliga teman

1 Atomer, kemisk bindning, kemisk jämvikt

2 Organisk Kemi och biomolekyler

3 Termodynamik

4 Syra/bas/buffer

Examinationen sker den 28 februari. Den börjar kl 9.00 och slutar kl 13.00.


Kontakta kursansvarig om du inte har tillgång till Canvas

Studenter med funkis intyg ska ta kontakt med kursansvarig i god tid inför examinationen.

 

Välkomstinformation

 

Kursstarten äger rum kl 10.00 måndag 16 januari. Vi kommer ha hybdridundervisning så man kan delta antingen på plats i deVerdier eller via zoom.

Schemat finns i TimeEdit. 

Ni ska själva registrera er i LADOK.  Det är bra om ni gör det innan den 16 januari.

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursanalys och kursvärdering

Kontaktuppgifter

Staffan Wallin

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2023-01-09