För studenter på kursen Medicinsk kemi (6hp) kurskod 1BA132

Kursen lägger den teoretiska och praktiska grunden i kemi som krävs för studier i biokemi och laboratoriemedicinsk metodik under utbildningen. I ett vidare perspektiv lägger kursen grunden för kommande yrkesverksamhet och fortsatta studier på högre nivå. Under kursen kopplas kunskaper i kemi till fysiologiska och patofysiologiska processer i människokroppen.

Kursplan

Kursinformation

OBS! Kursen ges för sista gången vårterminen 2024 och läggs därefter ner. Examination enligt kursplan kommer att vara möjlig till och med vårterminen 2026 för dig som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. Datum för examination meddelas genom kurswebb. Har du obligatoriska delar kvar på kursen, såsom laborationer, måste du kontakta kursansvarig.

Kursen går parallellt med kursen i laboratoriemetodik inom kemi och biokemi.

Kursen har fyra huvudsakliga teman

1 Atomer, kemisk bindning, kemisk jämvikt

2 Organisk Kemi och biomolekyler

3 Termodynamik

4 Syra/bas/buffer

Kontakta kursansvarig om du inte har tillgång till Canvas

Studenter med funkis intyg ska ta kontakt med kursansvarig i god tid inför examinationen.

 

Välkomstinformation

För tid och plats för kursstart se schema i TimeEdit. Ni ska själva registrera er i LADOK.  Det är bra om ni gör det innan kursstart den 15 januari.

 

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursanalys och kursvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Staffan Wallin

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2024-01-22