För studenter på kursen Medicinska och odontologiska ämnen 4 kurskod 1TY014

Kursen består av tre moment. Det första – Orofacial smärta och käkfunktion – beskriver bettets fysiologi och bettrehabilitering inklusive epidemiologi samt etiologin av sjukdomstillstånd i tuggsystemet. Det andra – Ortodonti – beskriver bettutvecklingsstadier för primära och permanenta tänder. Det tredje – Orofacial medicin – beskriver orala manifestationer av allmänna medicinska sjukdomar samt ger exempel på allmänmedicinska riskpatienter.

Kursplan

Registrering

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in på kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut. Eftersom detta är första gången denna kurs finns ännu ingen kursvärdering eller kursanalys.

Kontaktuppgifter

Jonas Erdenborg

Kursansvarig

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör