För studenter på kursen Mikrobiologi - metodik och diagnostik (5,0 hp) kurskod 1BA159

Det övergripande målet med kursen är att utveckla kunskaper inom metodik och diagnostik inom mikrobiologi.

Kursplan

Kursinformation

Kursen inleds med en kort introduktion till mikrobiologins världen med en historisk återblick samt definition av grundläggande begrepp inom mikrobiologi. Därefter följer föreläsningar inom bakteriologi och virologi. Det övergripande målet med kursen är att utveckla kunskaper inom metodik och diagnostik inom mikrobiologi.

Parallellt med kursen läses kursen i integrerad biomedicinsk laboratorievetenskap (1BA176).

Kursens upplägg är varierat då den varvas med den integrerade kursen och består av föreläsningar, grupparbeten (patientfall), seminarier och laborationer. vilket kommer att ge dig en god grund inför den kommande professionen som Biomedicinsk analytiker.

Välkomstinformation

 

Kursen börjar 17 januari kl. 09:00 i ZOOM på länk:

https://ki-se.zoom.us/j/67827866604

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursanalys

Kontaktuppgifter

PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2023-06-27