För studenter på kursen Morfologi - metodik och diagnostik (5 ,0 hp) kurskod 1BA160

Kursens övergripande mål är att studenten genom teoretiska studier ska utveckla kunskaper i metodik och diagnostik inom morfologi.

Kursplan

Kursinformation

Under kursmodulen morfologisk metodik kommer du att inhämta kunskaper för att framställa cell- och vävnadspreparat för mikroskopiska analyser. Undervisningen sker i form av föreläsningar, förberedelser inför laborationer och ett seminarium kring kvalitetsaspekterna i framställandet av cell- och vävnadspreparat (olika fixerings-, snittnings- och färgningsmetodiker).

Kursmodulen i diagnostisk morfologi syftar till att lära dig särskilja normal vävnad från tumörvävnad, både godartad och elakartad (carcinom, sarkom), och från sjuklig vävnad i övrigt såsom vid inflammationer. Undervisningen sker i form av föreläsningar och mikroskoperingar av histologiska och patologiska preparat. Dessutom ingår individuella studier av mikroskopiska preparat från såväl normal som sjuklig vävnad samt ett projektarbete kring olika cancertypers patofysiologi, epidemiologi och påverkansfaktorer.
 
Det är bra om ni fräschar upp kunskaperna om anatomi och fysiologi från kurserna Människokroppens struktur, funktion och dysfunktion.

Parallellt med kursen läses kursen i integrerad biomedicinsk laboratorievetenskap.

Välkomstinformation

Vi hoppas att du kommer att trivas på denna kurs och att du kommer att tycka den är intressant och lärorik. Kursinformation kommer att finnas på kursens sidor i Canvas. Kursmaterialet kommer att vara tillgängligt i anslutning till kursstart för alla som registrerat sig för kursen i Ladok. 

Schema

Finns på TimeEdit.

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kontaktuppgifter

Profile image

Sophia Godau

Kursansvarig
Profile image

Per Jonsson

Utbildningsadministratör
+46852483787
PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2023-10-11